CRUCIAT

Gurile iernii răcnesc

prin hornurile ultimelor palate

Iar braţul vânătorului

împuşcă vânt

M-am refugiat pe corabie

sub pânza de pe catargul

de sticlă

ţipătul se prăbuşeşte

sub nori de funingine

se retrage albastrul

în vreme ce cronicarul mătură

cu pana lui

ultimele cuvinte de azur

Published in: on 10 mai 2010 at 6:14 pm  Comments (2)  
Tags: , , ,

ALMANAH

Pe stânga se înşiruie egiptencele

Mai departe se amestecă prafuri

în corn de ren

Vântul poartă cenuşa

Porţile de piatră

Nu se mai urnesc de veacuri

Şi mâinile stau întinse

Gata să primească

Pregătite să jertfească

Vorbeşte-mi, Asurbanipal

„Prin sângele care se încheagă

La picioarele mele

Nu se distinge nimic”

Published in: on 10 mai 2010 at 6:04 pm  Lasă un comentariu  
Tags: , , , ,

AURUL

Aurul

e pâinea copiilor verii

rătăciţi

prin frizeriile crivăţului

Published in: on 10 mai 2010 at 5:58 pm  Lasă un comentariu  
Tags: , ,

MUNTELE

această citadelă

pe care mâinile nu au zidit-o

cu meterezele ei vegetale

întinse peste orizont

acolo popoare de flori

şi insecte desfăşoară

imperii de un anotimp

iar clăile pasc liniştit

în aşteptarea poruncii

lui hanibal

de traversare a alpilor

m-aş muta într-unul

din corturile aromate

de sub culmi

unde aerul filosofează de unul singur

iar poezia e proprietatea norilor

Published in: on 2 mai 2010 at 9:25 pm  Lasă un comentariu  
Tags: , , ,

Everything 1

fotomontaj virtual

de Alexandru Pecican

2010

Published in: on 27 februarie 2010 at 11:02 am  Lasă un comentariu  
Tags: , , ,

câte o literă

 

cărţile s-au sfârşit

răsfoindu-se de unele singure

paginile lor evantai

au mucegăit

câte o literă

trezită din somn

pluteşte

în derivă

zdrobindu-se de iarbă

lipită într-o

pânză de păianjen

fila aceea ruptă

se îndreaptă ameninţător

înspre mine

Published in: on 10 februarie 2010 at 9:31 am  Comments (1)