Dumitru BARILA: Psalmul 11 (fragment)

… Că scăzură cei buni și să-mpuțânară,

De nu-i dereptate nice într-o țară.

Deșert cătră proape tot omul grăiește

Și cu-nșelăciune va de-l păgubește.

Cu buze viclene, din inemi-adânce,

Grăiesc răutate și cuvânt de price.

Despierde-vei, Doamne, buze-nșelătoare,

A limbă sămață, de rău grăitoare.

Să fălesc pizmașii că-ș vor mări limba,

În cuvânt de svadă, să mulțască scârba:

„Că buzele noastre sânt cu noi de față,

Nu băgăm în samă Dumnezău ce-nvață”.

Vez mișelătate, vez suspini cu jele,

A lipsiți și meseri vez de durori grele.

……………………………………………..

Că-mpregiurul nostru sânt gata s-alerge

Cu rău necurații cei fără de lege.

Precum este ceriul mare de nălțâme,

Pre pământ adaogi de oameni mulțâme.

Published in: Fără categorie on 31 octombrie 2011 at 4:05 pm  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,