CĂRŢILE MELE (11): Poarta leilor

Poarta leilor. Istoriografia tânără din Transilvania (1990 – 2005)

vol. I

monografie istorică de Ovidiu Pecican

Cluj-Napoca, Ed. Grinta, 2005

coperta: Alexandru Pecican

Cartea lui Ovidiu Pecican traversează „tranziţia” românească, urmărind poziţionarea istoriei şi istoricilor într-o lume cu lumini şi umbre: ea ne vorbeşte despre solidarităţi şi prietenii, scandaluri, compromisuri, împliniri şi neajunsuri. Dovedeşte un discurs lucid, bine construit din punct de vedere stilistic, accesibil lecturii, incitant. Nu se adresează doar istoricilor, care se pot privi ca-ntr-o oglindă (autorul nu este un păcală care vinde oglinzi în satul lui), ci tuturor celor frămîntaţi de interogaţii privind cultura romanească recentă. De asemenea, cartea dinamitează peceţile de la poarta istoriografiei clujene, etalând ca-ntr-un spectacol, coagularea cercetărilor asupra unor teme predilecte şi noile sugestii metodologice. Sub pana lui Ovidiu Pecican laboratorul istoricului devine transparent publicului cercetător.

 Ionuţ Costea

Cititorul are în faţă „portretul” unei generaţii de istorici aflată sub presiunea tranziţiei spre o lume pe care mulţi dintre componenţii grupului nici nu o credeau tangibilă în momentul formării lor universitare, o generaţie ce şi-a găsit în Ovidiu Pecican un inspirat şi competent exeget.

 Ovidiu Ghitta

CĂRŢILE MELE (9): B.P. Hasdeu istoric

B.P. Hasdeu istoric

monografie istorică de Ovidiu Pecican

Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004

coperta Alexandru Pecican