Proză: Patrizio TREQUATTRINI: Mirela

 Autor al piesei de teatru Furio, apărută și în limba română, dar și al unui roman a cărui ediție românească este în pregătire, Patrizio Trequattrini este originar din Roma. De câțiva ani predă limba italiană la Liceul G. Barițiu din Cluj-Napoca și, împreună cu familia lui, pare să se fi îndrăgostit de acest oraș. Am avut prilejul să îi prezint, alături de alți critici clujeni, piesa cu prilejul lansării ei de către editură, în toamna lui 2010, surprins să observ talentul de tragedian autentic al autorului. Astăzi el vine cu o proză scurtă dintr-un volum la a cărui alcătuire lucrează în acest moment, aducând-o în fața cititorilor, cu convingerea că lectura în original a textului nu poate constitui o piedică în România. Bun venit pe acest blog, Patrizio! (O.P.)

Mirela mi viene vicino, visto che è un’ora di supplenza e possiamo parlare di quello che vogliamo, chiedendo di mio figlio.

“Professore, come sta Giulio?”

Io mi sorprendo sempre un po’ quando qualcuno mi chiede di lui. È come se mi ricordasse che ho un figlio e che io me lo fossi dimenticato.

“Ah Giulio, sì, sta bene, si diverte. È venuto qui per tre giorni. È venuto venerdì e lunedì è ripartito”.

“Deve essere difficile per lui stare senza il papà”.

“Sì, credo che sia difficile per lui. Lo vedo spesso, però… non è la stessa cosa”.

“Sentirà molto la sua mancanza. Io invece non sento la mancanza del mio papà. Non me ne importa niente di lui”.

“Come? Non te ne importa? Ma lui dove sta? Non sta qui con te?”

“No, lui non sta qui ma non me ne importa niente. Lui e la mia mamma si sono separati”.

“Ah, ho capito, quindi tu vivi qui con tua madre e lui sta lontano… sta…”

“No, io non vivo con mia madre. Mia madre sta in Italia”.

“Quindi tuo padre e tua madre stanno tutti e due in Italia, ma sono separati”.

“No, non è proprio così. Mia madre sta in Italia e mio padre sta in Spagna”.

“Ah, sta in Spagna. E tu stai in Romania. Almeno questo spero che corrisponda alla realtà”.

“Sì, sì” ride divertita “io sto in Romania, su questo non c’è dubbio”.

Sono confuso, stordito, deluso per le mie errate congetture, disorientato da una realtà che è ancor più complicata di quanto potessi immaginare. Cerco di ritrovare una bussola che ho maldestramente smarrito. Sto per fare un’altra domanda per mettere un po’ di ordine in una vicenda che non riesco ad afferrare ma Mirela riprende a parlare.

“Mio padre non si interessa a me, a lui non importa niente di quello che mi succede, ha un’altra famiglia, non lo vedo mai, anche se il giudice mi ha affidata a lui, quando i miei genitori si separarono”.

“Come mai sei stata affidata a lui e non a tua madre?”

“Perché mia madre non aveva un lavoro, non aveva possibilità di mantenermi. Invece mio padre era un ingegnere”.

“Lui si è formato un’altra famiglia in Spagna. Ha anche dei figli con quest’altra donna?”

“I figli sono di lei, non di mio padre. Li aveva già, prima di conoscerlo”.

“E con tua madre come sono i rapporti? Anche lei ha altri figli con l’uomo che ha conosciuto in Italia…”

“No, mia madre non può avere figli e anche lui non ne ha, loro sono senza figli. Io mi trovo bene con lei e anche con lui. Mi fa ridere, è molto divertente”.

“Dov’è che sta tua madre, in Italia?”

“A Sant’Arcangelo di Romagna. Io ci vado tutti gli anni, per tre mesi all’anno, l’estate. E poi ci vado anche a dicembre, perché il mio compleanno è il ventotto dicembre”.

“E l’estate non vai al mare?”

“Sì, vado a Riccione”.

“Ma perché non vai a vivere in Italia con tua madre?”

“Mia madre me lo dice di andare in Italia, ma io non ho voglia. Ormai sono abituata qui, ho gli amici qui, la scuola, non mi va di trasferirmi”.

“E qui con chi vivi?”

“Con i nonni”.

“Con i genitori di tua madre…”

“No, con i genitori di mio padre. Loro, questa è la cosa strana, non parlano con mio padre, ma parlano con mia madre”.

“Da quanto tempo i tuoi genitori sono separati?”

“Da quando io avevo sei mesi”.

“Perciò tu non li hai mai visti insieme”.

“No. Anche per questo non mi mancano. Perché io non so che cosa significa avere dei genitori che stanno con me. Non sono mai stati con me”.

“Quanti anni hai tu? Sedici?”

“Sì, farò sedici anni il ventotto dicembre. Andrò in Italia e festeggerò il compleanno insieme a mia madre”.

Dopo che la campanella è suonata, esco dalla classe ma continuo a pensare alla storia di Mirela. Quanto disordine che c’è nel mondo, quanti figli costretti a vivere insieme a genitori che non sono i loro, e quanti costretti a vivere senza i loro genitori. Quanti amori precocemente morti, quanti giuramenti e quanti tradimenti, quante famiglie spezzate e nuove famiglie rammendate. Spostamenti, viaggi, nuovi incontri, voglia di ricominciare e voglia di seppellire il passato. Vite lasciate in sospeso, segnate dall’egoismo di chi avrebbe dovuto custodirle. Come quella di Mirela.

(3/11/2010)

 

MIRELA

 

Mirela vine lîngă mine, fiindcă e oră de suplinire şi putem vorbi despre ce vrem noi, întrebîndu-mă de fiul meu.

“Domnule profesor, ce mai face Giulio?”

Eu sînt mereu cam surprins cînd mă întreabă cineva de el. E ca şi cum mi-ar aminti că am un fiu şi am uitat de el.

“Ah, Giulio, da, e bine, se distrează. A fost aici trei zile. A venit vineri şi luni a plecat.”

“Probabil că-i este greu să stea fără tatăl lui.”

“Da, cred că-i este greu. Îl văd adesea, dar… nu-i acelaşi lucru.”

“Mă gîndesc că vă e foarte dor de el. Mie în schimb nu mi-e dor de tata. Nu-mi pasă de el.”

“Cum? Nu-ţi pasă? Dar unde e? Nu-i aici cu tine?”

“Nu, nu-i aici, dar nu-mi pasă. El şi mama s-au despărţit.”

“Ah, am înţeles, aşadar tu trăieşti aici cu mama, iar el este departe… este…”

“Nu, eu nu trăiesc cu mama. Maică-mea e în Italia.”

“Aşadar tatăl tău şi mama ta sînt amîndoi în Italia, dar s-au despărţit.”

“Nu, nu-i chiar aşa. Mama e în Italia, iar tata e în Spania.”

“Ah, în Spania. Iar tu eşti în România. Măcar aici cred că am nimerit-o.”

“Da, da”, rîde amuzată, “eu sînt în România, asta-i limpede.”

Sînt încurcat, ameţit, decepţionat de ipotezele mele greşite, dezorientat de o realitate care e mult mai complicată decît îmi pot închipui. Încerc să regăsesc busola pe care am rătăcit-o cu stîngăcie. Mă pregătesc să pun o altă întrebare, pentru a face puţină ordine într-o situaţie care-mi scapă, dar Mirela începe iar să vorbească.

“Tatăl meu nu se interesează de mine, nu-i pasă absolut deloc ce mi se-ntîmplă, are altă familie, nu-l văd niciodată, chiar dacă judecătorul m-a lăsat în grija lui, atunci cînd părinţii mei s-au despărţit.”

“Cum de-ai fost lăsată în grija lui, şi nu a mamei tale?”

“Fiindcă mama n-avea de lucru, nu avea posibilitatea să mă întreţină. Iar tata era inginer.”

“El şi-a făcut altă familie în Spania. Are şi copii cu cealaltă femeie?”

“Copiii sînt ai ei, nu ai tatălui meu. Îi avea deja, înainte de a-l cunoaşte.”

“Şi cu mama ta care-i situaţia? Şi ea are alţi copii cu bărbatul pe care l-a cunoscut în Italia…”

“Nu, mama nu mai poate avea copii şi nici el n-are, ei sînt fără copii. Mă simt bine cu ea şi şi cu el. Mă face să rîd, e foarte amuzant.”

“Unde anume stă mama ta, în Italia?”

“La Sant’Arcangelo di Romagna. Merg la ea în fiecare an, cîte trei luni, vara. Şi-apoi merg şi-n decembrie, fiindcă ziua mea e pe douăzeci şi opt decembrie.”

“Dar vara nu mergi la mare?”

“Ba da, merg la Riccione.”

“Dar de ce nu te stabileşti în Italia cu mama?”

“Mama îmi spune mereu să stau în Italia, dar eu nu vreau. M-am obişnuit aici, am prietenii, şcoala, n-am chef să mă transfer.”

“Şi cu cine trăieşti?”

“Cu bunicii.”

“Cu părinţii mamei…”

“Nu, cu părinţii tatei. Asta e o treabă mai ciudată, ei nu vorbesc cu tata, dar ţin legătura cu mama.”

“De cît timp s-au despărţit părinţii tăi?”

“De cînd aveam şase luni.”

“Aşa că nu i-ai văzut niciodată împreună.”

“Nu. Şi din cauza asta nu-mi lipsesc. Fiindcă nu ştiu ce înseamnă să am părinţi care stau cu mine. Ei n-au stat niciodată cu mine.”

“Cîţi ani ai? Şaisprezece?”

“Da, fac şaisprezece ani pe douăzeci şi opt decembrie. O să merg în Italia şi o să-mi sărbătoresc ziua cu mama.”

După ce sună, ies din clasă, dar mă gîndesc în continuare la povestea Mirelei. Cîtă dezordine există pe lumea asta, cîţi copii sînt obligaţi să trăiască alături de părinţi care nu sînt ai lor, şi cîţi sînt obligaţi să trăiască fără părinţi. Cîte iubiri care au murit înainte de vreme, cîte jurăminte şi cîte trădări, cîte familii sfărîmate şi noi familii peticite. Mutări în altă ţară, călătorii, noi întîlniri, dorinţa de-a reîncepe şi voinţa de-a îngropa trecutul. Vieţi rămase în suspensie, marcate de egoismul celor ce-ar fi trebuit să aibă grijă de ele. Ca şi viaţa Mirelei.

 

traducere de LASZLO Alexandru

Published in: on 3 iulie 2011 at 8:58 pm  Comments (1)  
Tags: , , , , , , , , ,

LE CHEF (5): Elena Cesar von Sachse: PUI BASC CU ARDEI

– În câteva minute va apărea primul ciclist -, strigă plin de entuziasm un domn ce aştepta şi el, ca și ceilalţi, sosirea caravanei ce însoţea cel mai cunoscut tur ciclist al Europei: Turul Franţei.

– Lupta decisivă se dă întotdeauna aici, pe Turmalet. De altfel chiar Andy Schleck a declarat acest lucru în ziarul de azi. Trebuie să fii un bun căţărător ca, după ce ai parcurs aproape 2000 de km, să reuşeşti să urci până sus, la timpul potrivit -, adăugă un alt domn ce stătea nu departe de mine.

– Aveţi perfectă dreptate -, îi răspunse domnul care începuse discuţia. – Trăiţi în Franţa?

– Nu! Sunt spaniol, dar vin în fiecare an să urmăresc îndeaproape această cursă.

După o scurtă pauză francezul simţi nevoie să adauge:

– Compatriotul dumneavoastră, Alberto Contador, are un avantaj de 8 minute, iar după cum a declarat luxemburghezul Andy Schleck, cel care va câştiga pe Col du Turmalet va fi în acest an câştigătorul din Marea Buclă.

– S-ar putea, deşi mai sunt încă două etape în care pot apărea surprize.

– Pot apărea, nu-i vorbă, dar în general lupta se dă între cei doi.

Privindu-l cu simpatie pe spaniol, bărbatul adăugă:

– Remarc că vorbiţi o franceză corectă.

– Toţi din familia mea vorbesc franceza, iar dragostea pentru ciclism ni s-a transmis din generaţie în generaţie. Bunicul meu, Federico Bahamontes, a câştigat Turul Franţei în 1959.

– Extraordinar! Mă bucur să aud acet lucru, cu atât mai mult cu cât şi bunicul meu a câştigat în 1947 acelaşi trofeu. Se numea…

– Jean Robic -, completă celălalt în locul lui.

Eu şi încă un domn mic de statură, ce stăteam nu departe de cei doi bărbați care conversau, îi priveam încântaţi. Nu în fiecare zi întâlneşti doi nepoţi de foşti campioni.

– Domnule, dar sunteţi formidabil! Se pare că tot ce-i legat de ciclism vă e familiar -, remarcă francezul, încântat de completarea celuilalt.

– Numele acestor aşi îmi sunt bine întipărite în memorie.

– Aveţi toată admiraţia mea! -, spuse francezul.

– Când te gândeşti ce mult a evoluat şi acest sport… La începuturile Turului nu erau sportivi profesionişti, ci doar amatori şi… aventurieri. Important era ca fiecare concurent să aibă banii necesari spre a-şi plăti cursa. Trebuiau să-şi repare singuri bicicleta şi multe altele. Nici vorbă de echipament sportiv, de biciclete cu schimbător de viteze… De altfel, cu bicicletele de acum o sută de ani, nu depăşeau viteza de 20 de km la oră. Azi viteza s-a dublat.

– Nici străzile nu erau pavate -, am intervenit eu în discuţia celor doi.

Francezul mă privi binevoitor şi întrebă vesel:

– Aveți cumva şi dumneavoastră un bunic din lista învingătorilor? Dacă mi-aţi răspunde afirmativ, nu m-aş mira deloc. Azi e ziua surprizelor plăcute.

– A, nu.

– De unde sunteţi?

– Din România. Trăiesc însă la Paris de douăzeci și trei de ani, alături de copiii şi de nepoții mei.

– A remarcat careva dintre dumneavoastră că toţi trei suntem latini? Dacă ar apărea şi- un italian, am fi și mai mulți din familia latinilor Europei  -, s-a entuziasmat francezul.

– Prezent -, făcu bărbatul mic de statură de lângă mine, ce urmărea şi el discuţia celor doi.

– Mă înscriu, la rându-mi, în Clubul Latinilor -, spuse el cu o faţă radioasă, înclinându-se uşor.

De data asta am izbucnit cu toţii în râs.

– Mă bucur să vă cunosc. Aşa o zi trebuie însemnată, cu atât mai mult cu cât avem multe de discutat. Nu departe de aici am un hotel unde vor fi cazaţi şi cei din caravană. Plăcerea va fi de partea mea dacă acceptaţi să bem împreună un vin şi să savurăm în voie specialitatea casei: pui basc cu ardei. E o reţetă tradiţională a locului, publicată chiar în acest an în revista sportivă.

– Apropo de felul de mâncare apărut în ziar. Ieri l-am încercat. E un platou uşor şi foarte gustos, a devenit favoritul meu de mai mult timp -, i-am zis francezului.

– Zău? -, mă întrebă el, privindu-mă surprins.

– Ştiu reţeta pe de rost. Pentru 4 persoane ai nevoie de 1 pui tăiat bucăţi, 700 g ardei roşii, galben şi verzi, 3 căţei de usturoi, 1 kg de roşii decojite, 1 pahar de vin alb, 1 felie de şuncă Parma, 75 g unt, verdeţuri, pătrunjel, leuştean, rozmarin, 4 linguri de ulei de măsline, praf de cuişoare, sare şi piper.

– Văd că le ştiţi şi gramajele -, remarcă francezul încântat.

– Reţin cu uşurință ceea ce mă pasionează.

– Sunteţi bucătar?  -, mă întrebă italianul

– Sunt medic. Acum însă pensionar.

– Şi aţi făcut exact cum scrie în ziar?

– Bineînţeles. Urmăriţi-mă să vedeţi dacă am procedat bine. Am pus în tigaie cele 4 linguri de ulei de măsline, am călit ceapa, usturoiul şi am presărat praf de cuişoare. Am lăsat totul să se prăjească 5 minute până câmd ceapa a primit o culoare aurie. Atunci am adăugat ardeii tăiaţi în pătrăţele, sare, piper, după care am lăsat totul sub capac, la foc încet, încă 20 de minute. Separat am prăjit puiul în unt şi am adăugat şunca tăiată în cubuleţe, un pic de sare şi piper. Când totul a fost gata, am amestecat componentele celor două tigăi, adăugând un pahar de vin alb. Am lăsat să mai fiarbă încă 30 de minute. Mâncarea am servit-o cu legume şi ardei copţi, exact cum scria în reţetă.

În tot acest timp cei trei mă urmăreau cu atenţie.

– Felicitări! Este o mâncare tradiţională din ţara bascilor, adică din Navarra -, ţinu francezul să precizeze.

– Şi în Spania există mâncăruri asemănătoare.

-Nu mă îndoiesc, sări francezul să-şi apere specialitate. Dar nu uitaţi că fiecare regiune lasă o amprentă proprie în felul de preparare a mâncărilor. Vă spun sincer, conteaza foarte mult arta preparatului, a servitului, dar și talentul de-a şti savura mâncarea şi vinul. E un adevărat ritual.

Cineva strigă că apare caravana ciclistă. Toţi cei care îi aşteptam pe coama Turmaletului am început să-i aplaudăm cu bucurie.

Pentru mine era clar că Alberto Contador va câştiga turul. Simţeam că e născut să devină învingător. Avea experienţa anilor trecuţi, când câştigase pentru prima oară tricoul galben al celui mai bun ciclist din Europa.

Ziua era însorită, iar când totul s-a liniştit, am urcat toţi patru în maşinile parcate de-a lungul străzii, să cinstim invitaţia francezului, cu atât mai mult cu cât era deja ora prânzului…

EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ TRIBUNA GRAPHIC

Revista de cultură Tribuna şi Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, vă invită să luaţi parte

 joi, 18 noiembrie 2010, de la ora 18,

 la vernisajul expoziţiei internaţionale de grafică contemporană Tribuna Graphic.

Expoziţia va fi deschisă publicului în perioada 18 noiembrie – 12 decembrie 2010.

Manifestarea a fost iniţiată de revista Tribuna, cu scopul de a promova arta grafică prin invitarea unor creatori de marcă, 30 la număr, care s-au remarcat cu ocazia celor cinci ediţii ale Bienalei Internaţionale de Grafică Mică şi care au beneficiat de atenţia revistei Tribuna.

Participă următorii graficieni:

Sasho Anastassov (Bulgaria), Martin R. Baeyens (Belgia), Berko (Slovenia), Stanislav Bojankov-Stanko (Bulgaria), D. Capobianco (SUA), Lukasz Milosz Cywicki (Polonia), Elena Davicino (Argentina), Asun Del Pozo (Spania), Neta Dor Lemelshtrich (Israel), Manfred Egger (Austria), Suzana Fântânariu (România), Rais Gaitov (Rusia), Carola Göllner (Germania), Slawomir Grabowy (Polonia), Ágnes Haász (Ungaria), Elena Karacenţev (Moldova), Kohsei (Japonia), Aria Komianou (Grecia), Kriangkrai Kongkhanun (Thailanda), Ohya Masaaki (Japonia), Thamrongsak Nim-Anussornkul (Thailanda), Toni Pecoraro (Italia), Adrian Sandu (România), Elfi Schuselka (Austria), Mauricio Schvarzman (Argentina), Ji-Xin Song (China), Géza Székely (România), Carolina Viñamata (Mexic), Toshio Yoshizumi (Japonia), Simion Zamşa (Moldova)

            Revista Tribuna îşi propune ca această manifestare să devină una anuală, intrând astfel în constiinţa publicului clujean iubitor de artă. Totodată, datorită generozităţii artiştilor, de a dona operele Muzeului de Artă, Tribuna doreşte să contribuie la îmbogăţirea patrimoniului cultural al municipiului Cluj-Napoca. Această expoziţie este organizată în colaborare cu Fundaţia Culturală Bienala Internaţională de Grafică Cluj.

           Cu acesta ocazie va fi lansat catalogul expoziţiei editat de revista Tribuna.

           Şi-a anunţat prezenţa la vernisaj graficianul japonez Ohya Masaaki, câştigătorul Marelui Premiu la prima ediţie a Bienalei Internaţionale de Grafica Mică Cluj-1997.

KISS MELINDA: Ochiul şi Catedrala

M-am născut la Oradea la 15.04.1976, unde am urmat şi liceul teoretic. Absolventă a Academiei de Arte Vizuale din Cluj, specializarea Ceramică-Sticlă, apoi a cursurilor de masterat.

Grafic designer la Rottaprint, până la obţinerea bursei doctorale la Budapesta la Universitatea de artă „Moholy-Nagy” – MOME, unde am absolvit cursurile doctorale şi în paralel cursurile de animaţie ale aceleiaşi universităţi, care mi-a acordat şi o bursă Erasmus la Universitatea de Arte din Marseille, Franţa.

Actualmente sunt în an de definitivare a tezei şi lucrărilor aplicate pentru doctorat la Budapesta, colaboratoare a studioului de animaţie „KEDD” şi proaspăt dascăl la secţia de artă (animaţie) a Universităţii din Kaposvar. Membră a UAP din România. Participantă la simpozioane şi work-shopuri sau bienale la UAD din Cluj-Napoca, Bassano del Grappa-Nove Italia, Doorn Olanda, Kecskemét Ungaria, Zagreb în Croaţia, unde la Bienala internaţională de ceramică mică, „Liliput” am obţinut o menţiune.

Lucrări expuse în peste 25 de expoziţii personale şi de grup pe simeze ale unor muzee şi galerii de prestigiu. Deasemenea lucrări aflate în colecţii de muzeu sau private, genurile abordate fiind: ceramică, instalaţie, film de animaţie, proiectare grafic-design.

Lucrările, în ordinea afişării (de sus în jos):

Doi albaştri – lut alb colorat – înălţime: 50 cm şi 46 cm;

Catedrala – 26 piese, instalaţie cu proiecţie;

Catedrala – 26 piese, lut şamotat, – înălţime maximă grup: 85 cm;