EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ TRIBUNA GRAPHIC – ediţia a treia

Revista de cultură Tribuna şi Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, vă invită să luaţi parte joi, 18 octombrie 2012, ora 18, la vernisajul expoziţiei internaţionale de grafică contemporană Tribuna Graphic. Expoziţia va fi deschisă publicului în perioada 18 octombrie – 11 noiembrie 2012.

Manifestarea a fost iniţiată de revista Tribuna, cu scopul de a promova arta grafică prin invitarea unor creatori de marcă, 30 la număr, din Europa, America, Asia şi Australia reprezentând 21 de ţări.

Participă următorii graficieni:

Derek Michael Besant (Canada), Ardi Brouwer (Olanda), Alfonsas Cepauskas (Lituania), Briar Craig (Canada), Oleh Denysenko (Ucraina), Marc Frising (Luxemburg), Remo Giatti (Italia), Rew Hanks (Australia), Magdalena Hlawacz (Polonia), Onnik Karanfilian (Bulgaria) Tomasz Knapik (Polonia), Dimo Kolev Kolibarov (Bulgaria), Hisashi Kurachi (Japonia), Suwan Methapisit (Thailanda), Aleksandar-Leka Mladenovic (Serbia), Jirí Neuwirt (Cehia), Liliana Oltean (România), Todor Ovcharov (Bulgaria), Károly Pató (Ungaria), Elmar Peintner (Austria), Hasip Pektaş (Turcia), Giancarlo Pozzi (Italia), Jurjen Ravenhorst (Olanda), Nijole Saltenyte (Lituania), Krzysztof Szymanowicz (Polonia), Ayrat Teregulov (Rusia), Tibor Vass (Ungaria), Ana Vivoda (Croaţia), Brita Weglin (Suedia), Liu Xi-Sheng (China)

Revista Tribuna doreşte ca această expoziţie anuală să fie o manifestare constantă în peisajul artistic clujean. Totodată, datorită generozitatii artiştilor, de a dona operele Muzeului de Artă, revista Tribuna doreşte să contribuie la îmbogăţirea patrimoniului cultural al municipiului Cluj Napoca. Această expoziţie este organizată în colaborare cu Fundaţia Culturală Bienala Internaţională de Grafică Cluj.

           Cu acesta ocazie va fi lansat catalogul expoziţiei editat de revista Tribuna.

Published in: on 15 octombrie 2012 at 8:24 pm  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,

Plastică: Vernisaj Ovidiu PETCA: Metamorfozele lui Faust

 În cadrul ZILELOR LUCIAN BLAGA

 plasticianul/ graficianul

 Ovidiu PETCA

 propune publicului întâlnirea cu expoziția de artă digitală

FAUST / METAMORFOZE

Vernisajul va avea loc

în 10 mai 2012, orele 18.15

la Studioul de Radio Cluj

Expoziţia de grafică „Pod peste timp”- Bardócz Lajos (Ungaria)

Vernisaj: marţi 8 noiembrie 2011, orele 18.

 

Bardócz Lajos s-a născut în anul 1936 la Sebeş jud. Alba. A absolvit Institutul de arte plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti în anul 1960 iar în perioada 1970-1988 a fost profesor la Liceul de Arte Plastice din Cluj-Napoca, fiind mentorul multor generaţii de artişti contemporani. Din anul 1988 trăieşte în Ungaria.

A avut expoziţii personale în România, în Ungaria, Austria şi Germania. A participat la expoziţii colective în România şi Ungaria, precum şi la Ljubliana (Slovenia), Bradford (Marea Britanie), Tokyo etc. Lucrările sale au fost recompensate cu premii la Expoziţiile de iarnă de la Kecskemét (1988, 1989, 2002), Expoziţiile de vară de la Debrecen (2002, 2006).

Bogatul palmares expozițional al artistului îl recomandă ca pe o personalitate creativă, inventivă și stăpână pe mijloacele sale artistice ajunsă la maturitatea creației și la consacrare. Revenirea – simbolică – îl locurile care i-au marcat formația și prima parte a existenței trebuie socotită nu doar o întoarcere nostalgică, recuperatoare în ordine biografică, ci și o programatică întoarcere la izvoarele unei inspirații care a alimentat și continuă să alimenteze, prin nevăzute țesături subterane, resursele unui talent autentic.  

Expoziţia prezintă o selecţie de 40 de lucrări de grafică realizate în pastel şi cărbune din creaţie recentă a artistului. Acestea au o subiecte variate: de la peisaje la lucrări cu caracter evocator-istoric, de la lucrări cu o dimensiune spirituală pregnantă la lucrări ce evocă personalităţi ale culturii abordate prin tema portretului.

Varietatea tematică și tratamentul cromatic, linia și tușa survin, împreună, la Bardocz Lajos, pentru a conferi ansamblului o amprentă specifică. Ea face marca unui plastician contemporan cu o reflecție și o dexteritate ce se complinesc una pe alta, propunând un stil personal al privirii, o perspectivă asupra ipostazierilor lumii care, rămânând în limitele recognoscibilului, nu ezită, totuși, să abstractizeze și chiar să treacă de forma identificabilă, îndrăznind când simbolul, când metafora, când aventura în direcția plasticității tranpunerii emoționalității pure ori a demersului cerebral.

Published in: on 13 noiembrie 2011 at 12:27 pm  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , , ,

CRISTIAN CHEŞUŢ: Râsul te pune pe gânduri

 N-AŞ PUTEA SPUNE cu destulă precizie în ce fel vorbesc minţii şi sufletului meu imaginile satirice – nu caricaturi, ci mai degrabă desene alegorice cu iz de parabole, într-o tradiţie care începe demult, dar îi include şi pe Sebastian Brandt sau Francesco Goya y Lucientes y Fuendetodos – cu care plasticianul Cristian Cheşuţ a însoţit paginile umoristului Cornel Udrea dintr-un recent volum de proze scurte.

La prima vedere, am desprins din stilul osmotic care le aşază într-o alcătuire organică, elemente de ilustraţie zodiacală, de prin calendarele populare de odinioară, o linie plastică pe care mi-o amintesc din copilăria înţesată de lecturi din cărţile ilustrate de Val Munteanu, şi nu în ultimul rând, imagini şi elemente componistice care mi-l evocă pe neîntrecutul desenator al lui Svejk, bravul soldat din războiul mondial, graficianul ceh Josef Lada.

Alienările lumii pe care o propune aici Cheşuţ sunt, cumva, prietenoase, bucolice, vin din imediat. Doar logica, nu şi componentele, se răstoarnă. Funcţionalitatea unor mecanisme şi trasee se intersează, se contorsionează după modelul ludic şi copilăresc al unui montagne russe.

Sigur, orice reinterpretare a lumii este, în felul ei, o „lume pe dos”. Dar cea izvorâtă din imaginaţia combinatorie a lui Cristian Cheşuţ emană un parfum care aminteşte de proza lui Bohumil Hrabal, recomandându-se, într-un fel, ca o viziune central-europeană.

Câte-o sugestie din universul lui Jean Eiffel întâlneşte etichete din recuzita pop art, împingând receptorul critic fără imaginaţie, dar informat, să califice totul drept un product al spiritului postmodern. Nu m-aş grăbi, totuşi, pe această cale, din motivul simplu că imaginile lui Cheşuţ au coerenţă şi eleganţă, spiritul lor fiind altul decât cel anticăresc, de depozit hollywoodian pentru recuzită, care pare să marcheze modernitatea târzie.

În cazul graficianului clujean osmoza sugerează o coerenţă ce vine de dincolo de tradiţia decifrării raţionale, dar care nu este mai puţin puternică prin aceasta. Lucrurile şi fiinţele din cadru coexistă nu numai armonic, ci şi în virtutea unui mod de a fi pe care eşti invitat să îl accepţi ca pe un dat, dacă nu eşti în stare să îl descifrezi. 

Aici şi metafizicul se mulţumeşte să se exprime printr-o altă aranjare şi utilitate a lucrurilor şi fiinţelor în lume, nerefuzându-se nimic pe motivul caracterului derizoriu sau inadecvat. Transcendenţa se converteşte în cotidian, iar cotidianul rucă – pe o claviatură burlescă – înspre metafizic. Formula este înrudită cu funcţionarea îngerilor prin coteţele prozei scurte marqueziene, dar nu este simplă găselniţă, ci are ca referinţă erudită convingerea istoricului religiilor care a fost Mircea Eliade că, de la o vreme, sacrul se revelează cratofanic, în convenţiile acestei lumi.

Să fac şi o mărturisire: îmi place, în parabolele „cheşuţiene” şi abilitatea de a îmbina ludicul extrem cu o sobrietate şi seriozitate profesionistă a tratării. În lucrările acestui autor improvizaţiile dobândesc un aer de „trebuia să…” aproape bizantin, deşi – ciudat mai e omul! – aglutinarea detaliilor aminteşte barocul.

Nici umorul negru nu îi stă rău lui Cheşuţ, deşi cruzimea lui intrinsecă te duce cu gândul la îndrăznelile din grafica socială a lui Georg Grosz, din perioada crizei economice. Coincidenţă sau nu, artistul român traversează, şi el, ca noi toţi, o altă criză, drept care resursele i se oferă de la sine.

Până la urmă, ceea ce contează, este faptul că în faţa graficii sarcastic-blajine a lui Cristian Cheşuţ te simţi în siguranţă. Cheia ei funcţionează ireproşabil, râsul stârnit de ea aduce a nechezat şi… te pune pe gânduri…

LIVIU VLAD: Italii (Vernisaj: Cluj, 18 Octombrie 2010, ora 18)

Adică, vorba cronicarului, luni 18 octombrie 2010, între orele 6 şi 7 ale serii, Galeria Alianţa Artelor – pusă pe picioare, de ani de zile, de către criticul de artă şi inspectorul (de odinioară) de la Cultură, dl. Radu – din fundul curţii mateine a edificiului din Piaţa Unirii nr. 2 (unde şi Pizza Y funcţiona până deunăzi) găzduieşte vernisajul expoziţiei de grafică şi desen a pictorului Liviu Vlad.

Lumea obsedată de sănătate îl va fi cunoscând mai degrabă ca pe chirurgul Liviu Vlad, după cum universitarii îl vor fi ştiind mai cu seamă ca profesorul doctor cu acelaşi nume. Persoană agreabilă şi înzestrată în toate aceste domenii, domnia sa expune însă, de astă dată, piese grafice desprinse direct din sensibilitatea lui artistică aşa cum a apucat ea să se manifeste în sesiunile de lucru ale ultimilor douăzeci de ani.

Să nu ne amăgim: se lasă identificată aici o dublă mărturisire de dragoste. Cea faţă de cărbune, creion, cretă, culoare, pe de o parte, şi, nu mai puţin, cea faţă de Peninsula Italică, pe unde l-au purtat drumurile atunci când s-au deschis, în sfârşit.

Mărturisesc: deşi nu am avut până în prezent inspiraţia de a trece pe la saloanele – tradiţionale – ale medicilor-pictori, unde aş fi putut întâlni şi exponate semnate de Liviu Vlad, imaginile pe care le-a selectat la rugămintea mea pentru acest blog mi-au mers, din prima clipă, la inimă. Acurateţea desenului nu are de a face doar cu reproducerea unui peisaj. Ceea ce mă interesează mai mult decât să recunosc un crâmpei din natura pitorescă şi decorativă a Europei noastre – repetitivă în datele ei fundamentale, deşi niciodată aceeaşi – este să observ cum spaima de suprafeţe sau obsesia perspectivei nu grevează asupra libertăţii confesive a compoziţiilor, care îmi apar în primul rând ca nişte radiografii sufleteşti, aproape nişte confesiuni directe.

Mai îmi place, apoi, şi faptul că în aceste confesiuni întâlnesc un suflet pereche: deschis, senin, bucuros să ducă în perimetrul suportului de hârtie bucuria pură a unei dimineţi anume, evenimentul frust – şi totuşi, filtrat de o intuiţie a sinteticului şi de o rafinare cu exersate precedente a sensibilităţii – rotunjimea clipei, perfecţiunea stării şi jubilaţia transferului.

Nu ar trebui să fie prea rare întâlnirile cu artistul. Dimpotrivă, dacă ar depinde de mine, l-aş determina cumva să iasă în arenă cu orice prilej, fiindcă am impresia că acest mod de a înţelege arta ar face mult bine lumii de prea multe ori dezolate şi apatice care plăteşte un tribut provocărilor dizarmonice ale prezentului. Poate arta vindeca? Este ceea ce încearcă Liviu Vlad să facă? De ce nu, chiar dacă nu doar atât şi nu necesarmente în primul rând…

… Şi cu toate astea, o terapie subtilă, neintruzivă, poate de o aparenţă prea încrezătoare, pentru unii, însă în mod sigur una care funcţionează – de vreme ce o simt acţionând asupra mea – trebuie că se cere pusă în legătură cu desenele lui Liviu Vlad.

Nu ştiu de ce – de fapt ştiu prea bine -, ceea ce văd mă duce cu gândul la consulul francez Henry Beyle, retras în sine la Civitta Vechia, pregătindu-şi cu calm ieşirea de romancier în arenă (şi poate chiar pseudonimul de Stendhal, care l-a făcut glorios mai târziu), printre ruinele, curţile, grădinile şi curgerile de apă italice. Şi pentru el Italia a fost un centru spiritual, o axă definitivă a lumii, o bucurie perpetuă. Este clar că, voit sau întâmplător, Liviu Vlad face parte din aceeaşi familie de spirite, mânuind bisturiul cu pricepere, învăţându-i pe studenţi, dar, între timp, visându-se printre bisericile romane, între chiparoşi şi dale de piatră, dincolo sau dincoace de Tibru ori în Piazza San Marco.

Cum bucuria se transmite, nu se povesteşte, nu mai adaug nimic aici. Mare lucru când darurile cu care vii, nu rămân în buzunarele ascunse de la piept, ci le pui generos şi la dispoziţia celorlalţi.

Neezitând să o facă, Liviu Vlad se dovedeşte un spirit ales şi un senior.

Published in: on 16 octombrie 2010 at 10:05 pm  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , ,

FESZT LASZLO: Grafica la maximum (Luzeul de Artă, Cluj)

 Există tentaţii, precum cele din grafica lui Feszto Laszlo, artistul clujean, care nu pot fi trădate. Ele conduc către punerea lumii în cheia ce armonizează linia şi culoarea, trimiţând spre o radiografiere subiectivă a formelor realului şi, în acelaşi timp, către descoperirea hărţilor propriei sensibilităţi. Este o cale regală, un drum cotit care înaintează drept prin pădurea virgină a tentaţiilor şi efectelor, ghidându-se după steaua propriilor viziuni. Probabil că alt drum decât acvesta nici nu există pentru cel care vrea să ajungă la limanul descoperirii de sine sau la acela al dezvăluirii lumii dindărătul şi dinaintea sinelui.

 Astfel stând lucrurile, expoziţia unui artist precum Feszt Laszlo se dovedeşte un prilej nesperat de interogaţii şi ecouri, de prospectări şi evaluări pe cât de personalizate, pe atât de înzestrate cu o adresabilitate rară. O vizită în ambinţa unde artistul îşi expune, fără trufie, haltele din parcursul pe care l-a descris şi continuă să îl descrie în lumea formelor poate însemna pentru cel chemat marele eveniment al acestei toamne clujene.

Reproduceri obţinute prin bunăvoinţa domnului Călin Stegerean, directorul Muzeului de Artă din Cluj-Napoca

Published in: on 14 octombrie 2010 at 4:40 pm  Comments (1)  
Tags: , , , , , , ,