În curând: HIEROGLIFE ȘI ANIMALE. DESCIFRĂRI CANTEMIRIENE (volum coordonat de Ovidiu PECICAN)

Cuvânt înainte (de Ovidiu PECICAN)

I. PORȚI ȘI FERESTRE ÎN ISTORIA IEROGLIFICĂ

Alexandru CIOROGAR: Dimitrie Cantemir. Istoria și istoriografia ieroglifică

Adrian-Ovidiu Gabor: Funcțiile și specificul poveștii

Nicoleta POPA: Valențe culturale ale parantezelor în Istoria ieroglifică

Diana Teodora NECHITA: Logica – stăpâna științelor în Istoria ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir

Nicoleta POENAR: Dare de seamă despre filosofia lui Dimitrie Cantemir prin opera sa Istoria ieroglifică

Niculae Liviu GHERAN: Imaginea statului despotic

Andreea Sânziana POP: Imaginea societății medievale. Contrast între viziunea contemporan-alegorică a lui Dimitrie Cantemir și cea retrospectiv-ficționalizantă a lui George R. R. Martin

Ana IONESEI: Cântarea cântărilor și istoria ieroglifică: Rezonanțe și corespondențe ale liricii de dragoste

Călina BORA: Reprezentările răului

Elisabeta BARBUR: Carnavalul în Istoria ieroglifică

 

 II. ANIMALE HIEROGLIFICE

 Maria Alexandra GREC: Masca animalieră. „Dezvăluire prin învăluire” vs. „Învăluire prin dezvăluire”

Onița BURDEȚ: Dimitrie Cantemi la confluenţa a două culturi: Orient şi Occident. Vulturul şi Leul- simboluri intertextuale cu valenţe literare, teologice şi istorice

Iudita FAZAKAS: Instanțe feminine

Denisa Rebeca TOANĂ: Visul Hameleonului

Maria-Adela TRIF: Imaginea Filului (an I lic)

Olga ȘTEFAN: Strutocamila- Struțocămila- personajul devenit concept

Simona SPIRIDON, Animalele lui Cantemir: Guziul orb/ Brehnacea

Maria Daniela CRISTIAN: Bestii(arul) cantemiriadelor

 

III. SURVOLĂRI

 Alexandra Mihaela ȘCHIOPU: Dimitrie Cantemir, un cărturar din sec. al XVIII-lea în slujba idealului socialist?

Iuliana SPĂTAR: Bau-Bau. La nudité des âmes maudits

Ruxandra BENEA: Istoria ieroglifică

 

IV. ATELIER

Violaine VULLIET: L’Histoire hiérogliphique. Partie Ie