INTEGRALA MANUSCRISELOR CANTEMIRIENE. Deocamdată, primele 2 volume!

http://romaniaistorica.ro/2012/03/29/integrala-manuscriselor-cantemir-volumul-i-volumul-ii/

Sacro-sanctae Scientiae Indepingibilis Imago (vol. I) și Loca Obscura in Cathechisi, quae ab anonymo authore slaveno idiomate edita et Pervoe ucenie otrokom intitula est, dulucidata authore Principe Demetrio Cantemirio (vol. II)

Un excelent (nou) început la numai circa 300 de ani de la data producerii operelor… Orice s-ar crede, Cantemir e un norocos, manuscrisele lui s-au păstrat până astăzi…

Imaginea reprezintă Lumea și, resppectiv, Înțeleptul așa cum apar respectivele figuri într-un fragment dintr-un manuscris de la începutul sec. al XIX-lea după lucrarea Sacrosantae Scientiae… 

 

http://sfat.info/revista/dimitrie-cantemir-stiinta-sacro-sancta-metafizica.html

Published in: on 31 martie 2012 at 2:35 pm  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,

În curând: HIEROGLIFE ȘI ANIMALE. DESCIFRĂRI CANTEMIRIENE (volum coordonat de Ovidiu PECICAN)

Cuvânt înainte (de Ovidiu PECICAN)

I. PORȚI ȘI FERESTRE ÎN ISTORIA IEROGLIFICĂ

Alexandru CIOROGAR: Dimitrie Cantemir. Istoria și istoriografia ieroglifică

Adrian-Ovidiu Gabor: Funcțiile și specificul poveștii

Nicoleta POPA: Valențe culturale ale parantezelor în Istoria ieroglifică

Diana Teodora NECHITA: Logica – stăpâna științelor în Istoria ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir

Nicoleta POENAR: Dare de seamă despre filosofia lui Dimitrie Cantemir prin opera sa Istoria ieroglifică

Niculae Liviu GHERAN: Imaginea statului despotic

Andreea Sânziana POP: Imaginea societății medievale. Contrast între viziunea contemporan-alegorică a lui Dimitrie Cantemir și cea retrospectiv-ficționalizantă a lui George R. R. Martin

Ana IONESEI: Cântarea cântărilor și istoria ieroglifică: Rezonanțe și corespondențe ale liricii de dragoste

Călina BORA: Reprezentările răului

Elisabeta BARBUR: Carnavalul în Istoria ieroglifică

 

 II. ANIMALE HIEROGLIFICE

 Maria Alexandra GREC: Masca animalieră. „Dezvăluire prin învăluire” vs. „Învăluire prin dezvăluire”

Onița BURDEȚ: Dimitrie Cantemi la confluenţa a două culturi: Orient şi Occident. Vulturul şi Leul- simboluri intertextuale cu valenţe literare, teologice şi istorice

Iudita FAZAKAS: Instanțe feminine

Denisa Rebeca TOANĂ: Visul Hameleonului

Maria-Adela TRIF: Imaginea Filului (an I lic)

Olga ȘTEFAN: Strutocamila- Struțocămila- personajul devenit concept

Simona SPIRIDON, Animalele lui Cantemir: Guziul orb/ Brehnacea

Maria Daniela CRISTIAN: Bestii(arul) cantemiriadelor

 

III. SURVOLĂRI

 Alexandra Mihaela ȘCHIOPU: Dimitrie Cantemir, un cărturar din sec. al XVIII-lea în slujba idealului socialist?

Iuliana SPĂTAR: Bau-Bau. La nudité des âmes maudits

Ruxandra BENEA: Istoria ieroglifică

 

IV. ATELIER

Violaine VULLIET: L’Histoire hiérogliphique. Partie Ie

LITERATURĂ ROMÂNĂ VECHE PE INTERNET

Accesul la izvoarele narative necesare cunoașterii literaturii române vechi s-a democratizat mult odată cu accesul liber la resursele virtuale. Cum cei pasionați sau obligați prin natura studiilor lor să caute să se orienteze în largul „continentului scufundat” al literaturii noastre nu au întotdeauna posibilitatea de a împrumuta cărțile dorite de la bibliotecă sau de a le achiziționa pentru propria lor posesie, indic mai jos câteva situri unde pot găsi ceea ce caută (O.P.).

Proză istoriografică:

Mihail KOGĂLNICEANU, „Prefață la Cronicile României sau Letopisețele Moldaviei și Valahiei:

http://ro.wikisource.org/wiki/Prefa%C8%9B%C4%83_la_Cronicile_Rom%C3%A2niei_sau_Letopise%C8%9Bele_Moldaviei_%C8%99i_Valahiei

Simion Dascălul & Grigore URECHE, Letopisețul Țărâi Moldovei, de când s-au descălecat țara…:

http://ro.wikisource.org/wiki/Letopise%C8%9Bul_%C8%9B%C4%83r%C3%A2i_Moldovei,_de_c%C3%A2nd_s-au_desc%C4%83lecat_%C8%9Bara 

Miron COSTIN, Letopisețul Țărîi Moldovei de la Aaron-Vodă încoace…:

http://www.referat-e.ro/carte-Miron_Costin_Letopisetul_Tarii_Moldovei-26.html

Miron COSTIN: De neamul moldovenilor: http://ro.wikisource.org/wiki/De_neamul_moldovenilor

Dimitrie CANTEMIR: Hronicul vechimei romano-moldo-vlahilor: http://www.if.asm.md/biblioteca/hronicul_vechimei_a_romano_moldo_vlahilor_vol_I.pdf

I.C. Chițimia & Stela TOMA, Cretomație de literatură română veche: http://www.archive.org/stream/CrestomatieDeLiteraturaRomanaVechevol.2#page/n1/mode/2up

Radu Popescu, Istoriile domnilor Țărâi Românești: (fragment) http://ro.wikisource.org/wiki/Istoriile_domnilor_%C8%9A%C4%83r%C3%AEi_Rum%C3%AEne%C8%99ti

 

Istoriografie versificată:

Radu Greceanu: Poveste de jale și pre scurt asupra nedreptei morți a preacinstitului Costandin Cantacuzino, marelui postialnic al Țării Rumânești: http://ro.wikisource.org/wiki/POVESTE_DE_JALE_%C8%98I_PRE_SCURT_asupra_nedreptei_mor%C8%9Bi_a_preacinstitului_Costandin_Cantacuzino,_marelui_postialnic_al_%C8%9A%C4%83rii_Rom%C3%A2ne%C8%99ti 

 

Cărți populare: 

Floarea darurilor. Sindipa (ed. Alexandra Moraru, Magdalena Georgescu) http://www.archive.org/details/CartiPopulareRomanesti.FloareaDarurilor.Sindipavol.1

Cele două volume ale Crestomației de Literatură Română Veche, apărute la editura Dacia în 1984 și 1989, și de trei volume din Cărțile populare (Ed. Minerva, 1996, 1997, 1999), cuprinzând următoarele cărți: Floarea darurilor, Sindipa, Fiziologul, Archirie și Anadan, Călătoria lui Zosim și Bertoldo pot fi consultate pe blog, la adresa: http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/18/cinci-car%C8%9Bi-de-literatura-romana-medievala-pentru-download/

NOI TENTATIVE SUBMARINE ÎN MARGINEA SCUFUNDĂCIEI FILOSOFICE. IV: MIT, RELIGIE, DISCURS FILOSOFIC

… De la o vreme, morga abstrasă și severă a lui I.M. lasă loc melancoliei erudite în fața naivității. Când pomenesc de renașterile succesive constatabile în istoria culturală a Europei, dl. menționat schimbă tonul, exclamând: „Sfînta inocență care se aventureză în domenii pline de pericole …” E limpede că domnia sa nu le frecventează, preferând dădăcia și previzibilitatea teritoriilor predilecte. (Deh, fiecare cu felul lui de-a fi!)

Mai departe primesc sfaturi de lectură din Heidegger. Mulțumesc, dar… Ce se întâmplă dacă respectivele lucrări le-am parcurs deja, fără a adera la viziunea heideggeriană, fie ea și „argumentată pe larg”? Veți fi, poate, de acord că nu toți cititorii filosofului german au devenit și adepții modului său de a vedea filosofia. De unde, atunci, uimirea că puteți întâlni pe cineva care nu aderă la perspectiva autorului lucrării Ființă și timp? La Heidegger „abordarea sistematică fără a face o deconstrucție a sedimentării istorice a conceptelor filozofice este inadecvată”. Vă asigur că nu am nimic împotrivă. Numai că, orice am face, desfolierea înțelesurilor istoric dobândite ale conceptelor filosofice este tot un demers de natură istorico-filosofică (și filologic).

Cât despre afirmația că „Pentru H paradigma occidentală stă pe umerii grecilor”, ea îmi pare cam vagă. Chiar I.M. a precizat – corect, de altminteri – că nu este vorba de toți grecii, ci doar de cei dinainte de Socrate (iarăși datoria față de Nietzsche).

Toată răbufnirea aceasta conduce, până la urmă, unde, dle I.M.? Către recunoașterea faptului că „recăderea în mitografie” este – ca și reîntoarcerea la origini, moartea/ renașterea etc.  – un mecanism binecunoscut domeniului religiilor. Deduc de aici ori că, pentru domnia sa, filosofia rămâne o ancilla theologie, ori că înafara reîntoarcerii la resorturile gândirii religioase gândirea filosofică nu se poate reînnoi. „Chiar știința, atunci cînd o paradigmă se dovedește că și-a epuizat potențialul, se întoarce critic la fundamentele sale”. Investigarea premiselor propriului model de înțelegere a lumii e una, iar mersul la presocratici e cu totul alta. Nu toate paradigmele științifice au început cu acești admirabili gânditori. Dar n-am să vă țin eu acum o lecție despre asta, presupun că veți găsi pe undeva un exemplar din faimoasa lucrare a lui Thomas Kuhn referitoare la revoluțiile din știință.

Cât despre constatarea că „… mitul și metaforele au fost și sînt izvoarele inspirației filozofice”, mai lipsea de aici numai adăugarea aceluiași verb la viitor. Un rest de precauție îl împiedică însă pe interlocutorul meu să facă și acest pas. În ce mă privește, adaug doar atât: una e statutul de „izvor al inspirației”, și cu totul altceva acela de re(a)ducere a discursului filosofic la statutul de narațiune mitică sau (numai) metaforică. Pentru că, dacă ar fi așa, probabil că, în calitate de autor de ficțiuni beletristice, aș fi mai bine așezat decât unii filosofi în fața sarcinii unei astfel de filosofii.

Mențin opinia că, pentru a-i citi pe greci, nu ne este strict necesar popasul prin Heidegger. Ori ne spun ceva prin ei înșiși, ori nu ne spun. Voi fi fiind brutal? Prea net? Lipsit de înțelegere? Se poate. Dar drumul către afirmarea propriei valori cred că nu trece prin gângureala și îngânarea altora, mai mari decât noi, ci prin descoperirea unei căi proprii de a-i înțelege.

Dl. Mincă face, într-adevăr, „comentarii plecînd strict de la fragmentele presocratice”. Este motivul pentru care i-am recunoscut pregătirea și erudiția. Mă bucur și de performanțele profesionale ale domniei sale cu studenții, într-o Românie unde studiile clasice sunt de mai mulți ani gata să expieze definitiv. Aici însă dl. I.M. cade într-o retorică de justițiar improvizat, întrebându-mă: „Cum vă permiteți ușurința de a arunca în derizoriu o muncă făcută cu sacrificii, și care este un unicat în România”? Întrebările mele aruncă în derizoriu? De unde și până unde? Atrag atenția că rândurile mele nici măcar nu constituie o recenzie propriu-zisă la cartea semnalată (cu onestitate am pus și link-ul către prezentarea de pe situl Humanitas, și poza autorului împreună cu doi comilitoni, și și prezentarea neutră a volumului pe un alt sit, dând posibilitatea cititorului de a se informa și din alte surse, cel puțin una dintre ele fiind autorizată). Nu am escaladat piscuri pentru care nu am echipamentul de alpinist necesar. M-am rezumat la câteva întrebări care îmi par, măcar mie, obligatorii. Dacă socotiți intrarea în dialog cu o carte recent apărută de filozofie drept un act de agresiune, ori sunteți un copil nevaccinat încă al filosofiei – întâmpinările de acest fel se numesc critică și de-acum încolo v-ați putea obișnui cu ele; ceea ce păreți să confundați dvs. cu critica sunt fie elogiile necondiționate, fie discuțiile de detaliu, ultraspecializate, cu acceptarea premiselor -, ori nu ați înțeles misiunea pe care o asumă discursul filosofic: aceea de a vorbi oamenilor, de a li se adresa lor, și nu doar „paznicilor templului”.

Argumentul dlui I.M. împotriva solicitării de originialitate în gândire pe seama filosofiei tinere românești mă deconcertează: „Sînt oameni care frecventînd și intrînd într-un dialog cu marii gînditori au decența să-și impună o cenzură atunci cînd nu pot ajunge la un nivel comparabil”. Mă tem că, aici, nu e nimic de negociat. Ori aduci ceva nou, din gândirea proprie, ori faci exerciții tehnice, de „floretă”. Cred, totuși, că este vorba despre o lipsă de anvergură în țintele pe care le urmăresc unii dintre tinerii filosofi români de astăzi, și tocmai asupra ei voiam să atrag atenția. Dacă mă înșel, nu e nimic, originalitatea și valoarea lor va ieși la suprafață. Dacă însă, așa cum mă lasă să înțeleg dl. I.M., nu este vorba decât despre cum să înlocuim, în posturile lor universitare, sfertodocții ce predau cursuri introductive, cu ore de „scrimă” pe texte, atunci e bine să recunoaștem locul subaltern pe care suntem pregătiți și dispuși să îl acceptăm printre iubitorii de filozofie și practicienii filosofării.

În fine, iată și o obrăznicie cinstită: „Dacă citeați măcar introducerea cărții ați fi văzut că e vorba, printre altele, de un efort de a pune în dialog limba română cu marile limbi ale filozofiei occidentale, greaca, latina, germana. Nu mai vorbesc de maieștrii (subl. O.P.) din alte arii lingvistice dar, ați remarcat încercările de a recupera straturile profunde al limbii române, de al (subl. O.P.) recupera pe Hasdeu, de exemplu?” Ar rezulta că nu am citit nici introducerea cărții. Hm! Credeți ce doriți, domnul meu, însă îmi permit să vă trimit, la rândul meu, nu acolo unde v-ar fi, poate locul, ci la o lectură din principele D. Cantemir. În Istoria ieroglifică, scrisă între 1703 și 1705, asemenea punere în dialog a idiomului nostru se făcea deja cu instrumentele filosofului: „Vii şti, iubitule, că nu pentru cei carii într-aceste pomenite limbi pedepsiţi sint scara acii am supus, ce, pentru ca de împrumutarea cuvintelor streine cei mai nedeprinşi lovind, vreare-aş ca aşe a le înţălege şi în dialectul strein să să deprindză. Că aşe unul după altul nepărăsit urmând, spre cele mai adânci învăţături, prin hirişă limba a noastră a purcede a să îndrăzni, cu putinţă ar fi, precum toate alalte limbi de la cea elinească întâi îndămănându-să, cu deprinderea îndelungă şi a limbii sale supţiiere şi a cuvintelor însămnare ş-au agonisit. Aşe cât, ce va să dzică; /hypotheais/ înţelege latinul, leahul, italul şi alţii, hypothesis, macar că cuvântul acesta singur a elinii numai ar fi. Într-acesta chip, spre alalte învăţături grele, trebuitoare numere şi cuvinte, dându-te, a le moldoveni sau a le români sileşte, în moldovenie elinizeşte şi în elinie moldoveniseşte” (Iarăşi cătră cititoriu). De atâta Heidegger și uluit de prioritățile la care năzuiește noua generație de filosofi de la Carpați, s-ar putea ca I.M. să nu mai fi avut răgazul de a coborî și până la strălucitul înaintaș.

Cam atât, aici. Rezerv ultimul episod marii găselnițe a comentatorului meu: părerea că aș avea o problemă litigioasă cu Ed. Humanitas.

CANTEMIRIANA

Au apărut mai multe texte de exegeză cantemiriană al căror autor sunt. Îmi permit să le recomand lecturii celor interesaţi:

Ovidiu Pecican, „Metafora egiptologică şi orizontul ei cultural în Istoria ieroglifică de D. Cantemir” (I), în Convorbiri literare, nr. 1 (169), ianuarie 2010, pp. 103-105;

vezi: http://convorbiri-literare.dntis.ro/PECICANian10.html

Ovidiu Pecican, „Metafora egiptologică şi orizontul ei cultural în Istoria ieroglifică de D. Cantemir” (II), în Convorbiri literare, nr. 2 (170), februarie 2010;

vezi: http://convorbiri-literare.dntis.ro/PECICANfeb10.html

Textul publicat în două părţi în Convorbiri literare a apărut integral în volumul Alina Branda, Ion Cuceu (coord.), Romania Occidentalis, Romania Orientalis. Volum omagial dedicat prof. univ. dr. Ion Taloş/ Festschrift fur Ion Taloş, Cluj-Napoca, Ed. Fundaţiei pentru Studii Europene & Ed. Mega, 2009, pp. 487-495;

Ovidiu Pecican, „Istoria ieroglifică: Scara şi modelul ei”, în Convorbiri literare, nr. 4 (172), aprilie 2010, pp. 113-115;

vezi: http://convorbiri-literare.dntis.ro/PECICANapr10.html 

Ovidiu Pecican,  „Balet aulic şi fabulă animalieră. Dimitrie Cantemir şi Istoria ieroglifică”, în Steaua, an. LIX, nr. 1-2, 2010, pp. 23-24

vezi: http://www.revisteaua.ro/core/numere/2010/Steaua%201-2%202010.pdf la p. 23;

Ovidiu Pecican, „Istoria ieroglifică (de D. Cantemir) şi Ceasornicul domnilor (de Antonio Guevara, în interpretarea lui Nicolae Costin)”, în Dacia literară, an. XXI, nr. 1 (88), 2010

vezi: http://www.muzeulliteraturiiiasi.ro/dacia088_17.php;

Ovidiu Pecican, „Cantemir în Istoria ieroglifică”, în Convorbiri literare, an. CXLIV, nr. 10 (178), octombrie 2010, pp. 84-87; [sunt reunite două articole fără legătură unul cu altul, dar continuând abordările anterioare din aceeași revistă: „Ce, cum și cât se traduce” la pp. 84-85 și „Cantemir și fabula animalieră. Surse iudaice”, la pp. 85-87]

vezi http://convorbiri-literare.dntis.ro/PECICANoct10.htm

Ovidiu Pecican, „Cantemir și fabula animalieră. Surse iudaice (II)”,  în Convorbiri literare, an. CXLIV, nr. 11 (179), noiembrie 2010, la pp. 103-104

vezi http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sKL8ofTDBAQJ:convorbiri-literare.dntis.ro/PECICANnov10.htm+convorbiri+literare,+surse+iudaice&cd=3&hl=ro&ct=clnk&gl=ro&source=www.google.ro;

Ovidiu Pecican, „Istoria ieroglifică, un criptosistem?”, în Convorbiri literare, an. CXLIV, nr. 2 (182), februarie 2011, la pp. 124-125:

http://convorbiri-literare.dntis.ro/PECICANfeb11.htm

Ovidiu Pecican, „Cantemir și Descartes”, I, în Convorbiri literare, an. CXLIV, nr. 4 (184), aprilie 2011, la pp. 103-106 și: II, în loc. cit., nr. 5 (185), mai 2011, pp. 105-106 ;

Dimitrie CANTEMIR muzician turc

The world of Cantemir arises in the crossroads of Western and Eastern thought, in the collision of Europe with the Ottoman Empire, and at the junction of Byzantine culture with Islamic theology. Our recorded recital celebrates the wondrous life of Prince Dimitrie Cantemir (1673-1723), a royal Moldavian linguist-encyclopaedist-composer who through curious fate spent 22 years as a diplomatic guest of the Ottoman court. While Prince Cantemir’s continuous presence in the orbit of four successive ruling Sultans must have furthered a harmonious relationship between the Ottoman Court and his father, the Moldavian Voivode, Cantemir himself clearly preferred music to politics, and was sufficiently gifted to play his way to fame as the greatest of classical Turkish musicians.

http://avaxhome.ws/music/ethnic_world/Ozgen-LuxMusica-CANTEMIR.html

Muzică turcească de Dimitrie Cantemir

http://avaxhome.ws/music/ethnic_world/Bezmara-YitikSesinPesinde-KANTEMIROGLU.html

http://avaxhome.ws/music/ethnic_world/DimitrieCantemir-GoldenHornEnsamble-AhmetKadriRizeli.html

De citit şi interviul cu Jordi Savall despre muzica lui Cantemir oglu:

http://www.adevarul.ro/cultura/literar_si_artistic/Jordi_Savall-_-Muzica_lui_Cantemir_e_formidabila_0_314369026.html

„Muzeul Cantemir, inaugurat în 2007 într-o aripă a Palatului Cantemir şi restaurat parţial, este situat în cartierul Fener (Fanarul de altădată), la doi paşi de Patriarhia Greco-Ortodoxă, la capătul lui Sancaktar Yokuşu (Fundacul Portdrapelului), unde, după tradiţie, ar fi căzut în luptă, la 1453, ultimul împărat bizantin, informează prof.univ.dr. Mihai Maxim,directorul ICR Dimitrie Cantemir Istanbul.” (Ziarul de Duminică, 25 iunie 2010)

http://www.youtube.com/watch?v=MhUiryWM-0o&feature=related

Muzică de Cantemiroglu bey: http://www.youtube.com/watch?v=jt6l51eCvEU&feature=youtube_gdata

http://www.youtube.com/watch?v=VTvVuLVd8zc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=HHjp8BI8YsI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=vunbvpqJvLQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Fcc_YhhjHSE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=FGJraF2xV_Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=m-M0AlxTVgo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=2ILtojpTpew&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=0RKVk4-H-PA&feature=related

Un articol care merită să fie citit pe tema muzicianului turc de origine română se găsește pe Liter.net și a fost scris de Maria Mihalache: agenda.liternet.ro/articol/…/Va-place-Bach-Dar-Cantemir.html

http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=16272

Cosmin Navadaru la hotnews despre contribuția muzicală a lui D. Cantemir:

http://life.hotnews.ro/stiri-prin_oras-8475838-video-dimitrie-cantemir-printul-care-structurat-stiintific-toata-teoria-muzicii-otomane.htm

Cantemir şi Inorogul

Studenţilor anului al III-lea Istorie medie şi tuturor celor fascinaţi de romancierul Dimitrie Cantemir:

O postare ce merită parcursă, referitoare la Inorogul din opera cantemiriană Istoria ieroglifică poate fi citită la:

http://literaturcoaz.blogspot.com/2010/02/inorogul.html 

Sunt de ascultat mai multe înregistrări parţiale ale unor prelucrări dramatizate sau ale unor lecturi fidele din textul Istoriei ieroglifice pe diferite situri.

Astfel, de pildă, romanul poate fi ascultat  dramatizat într-o primă versiune la:

http://www.trilulilu.ro/babyondine/73dda27dcc0b00 

Un fragment din roman – jelania Inorogului – poate fi ascultat la

http://www.trilulilu.ro/scasika/9abb5ce88eb1c9

Incredibilă pagină de proză ce pare să se hrănească din filonul Cărţii biblice a lui Iov…

În formula teatrului radiofonic serial (Interpretează: Toma Caragiu, Mircea Albulescu, Constantin Codrescu, Dan Damian, Corado Negreanu):

http://www.trilulilu.ro/xfy1055/81a2b7fbb616bf?canal=despre-teatrul-romanesc-http-www-trilulilu-ro-show episodul 1

http://www.trilulilu.ro/xfy1055/8ab1adb76e147f episodul 2

 http://www.astrismusic.com/audio/1312-istoria-ieroglifica-ep-3-radacinile-vrajbei-de-dimitrie-cantemir-interpreteaza-toma-caragiu-mircea-albulescu-constantin-codrescu-dan-damian-corado-negreanu-2914min-48911/ episodul 3

http://login.trilulilu.ro/?backlink=http%3A%2F%2Fwww.trilulilu.ro%2Fxfy1055%2F9e45fb673c04f2%3Fcanal%3Ddespre-teatrul-romanesc-http-www-trilulilu-ro-show episodul 4

http://www.trilulilu.ro/xfy1055/90433adb6cf727?canal=despre-teatrul-romanesc-http-www-trilulilu-ro-show episodul 5: Cântecul dreptății a sunat – (28:18min)

http://www.trilulilu.ro/xfy1055/674be783db4379?canal=despre-teatrul-romanesc-http-www-trilulilu-ro-show episodul final

În loc de imagini, trimit la blazonul cu inorog şi la sculpturile reprezentând inorogi de la castelul familiei nobiliare Kornis de la Szentbenedek, astăzi Mănăstirea

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_NO5ddjzRMJc/SmnlNF1EHWI/AAAAAAAAHTc/lTUJdI7NNkc/s400/Inorog1.jpg&imgrefurl=http://timetotimenicole.blogspot.com/2009/07/inorogii-de-la-castelul-parasit.html&usg=__5ZExGxarmpnb3djqsTMqs-kK_b0=&h=400&w=399&sz=45&hl=ro&start=77&itbs=1&tbnid=zddVtzEOX4n35M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dinorogul%26start%3D72%26hl%3Dro%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1

Adaug aici și trimiterea la prezentarea unui excelent instrument de lucru cantemirian scris de romanciera, povestitoarea și semioticiana bucureșteană Doina Ruști:

http://doinarusti.ro/bestiar.html

IMAGINAR ŞI ISTORIE: D. CANTEMIR, ISTORIA IEROGLIFICĂ

Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Facultatea de Istorie şi Filozofie,

an. III, Curs special Istorie medie,

2009 – 2010 Semestrul II

(miercuri 11 – 14, sala Silviu Dragomir)

 

„… Istoria ieroglifică? Capodopera principelui are funcţia unei plăci turnante, care va integra organic toate marile linii de forţă ale personalităţii cantemiriene” (Adriana Babeţi, Bătăliile pierdute. Dimitrie Cantemir. Strategii de lectură, Timişoara, Ed. Amarcord, 1998, p. 54).

Investigarea raporturilor dintre imaginar şi istorie, altfel spus dintre imaginarul artistic, cel politic şi cel istoric va fi decelată prin intermediul unui studiu de caz: primul roman românesc, prima cronică transfigurată artistic, prima istorie recentă formulată narativ, sub măşti, prima tentativă de memorialistică politică deghizată, prima parabolă politică despre jocurile puterii scrise despre spaţiul românesc de un român, prima operă simbolică, bufă, cu animale, prima construcţie literară esoterică, multinivelară, încă nedescifrată în resorturile ei intime; lucrarea tânărului Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică (1703 – 1705), scrisă la Istanbul, adevărată „grădină a potecilor care se bifurcă” sau „carte de nisip” (sintagme ale lui J. L. Borges). Cursul şi seminarul vor consta, în principal, în descifrarea prin lectură atentă, frază cu frază, a diferitelor niveluri ale textului Istoriei ieroglifice fără a-şi propune să înainteze până la capătul romanului.

1. Introducere. Labirintul baroc al operei

2. Dimitrie Cantemir în Turcia

3. Metafora egiptologică şi orizontul ei cultural

4. Influenţe filosofice şi ocultiste occidentale

5. Surse romaneşti occidentale

6. Surse arabe, persane, turceşti

7. Structura istoriei ieroglifice: a. ca roman;

8. Structura istoriei ieroglifice: b. ca istorie;

9. Structura istoriei ieroglifice: c. ca pamflet politic;

10. Structura istoriei ieroglifice: ca fabulă simbolică;

11. Cantemir şi „romanele populare”

12. Criptologia şi codarea Istoriei ieroglifice

13. Istoria ieroglifică, operă influenţată de baletul absolutismului monarhic

14. Concluzii

Bibliografie: Înafara textului cantemirian, accesibil integral la wiki.sources , studenţii sunt încurajaţi să sondeze ei înşişi traseele bibliografice la temă, atât în biblioteci, pentru exegeza şi ediţiile cantemiriene, cât şi în spaţiul electronic, pentru informarea cu privire la temele abordate în legătură cu Istoria ieroglifică.