PSEUDO-DEZBATERE FILOSOFICĂ. VII. IRONIA ȘI „RĂUTĂȚILE”

Domnule Cristian Mladin,

Din formularea „…nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră sau cu, din nou, ironia și parcă o anumită tendință răutăcioasă de categorisire generală” înțeleg că – cel puțin când vine vorba despre mine – asociați ironia cu generalizările răutăcioase. Socrate, Kierkegaard – doi maeștri ai ironiei cunoscuți în cultura română și de către dvs. – sunt sau nu sunt răutăcioși? A spune mai tinerilor parteneri de discuție, într-o piață ateniană sau la o petrecere, că nu e clar cum stau lucrurile în privința unor adevăruri pe care ei pariază e răutăcios sau nu? Pentru Kierkegaard, maieutica socratică presupune „negativitate absolută infinită”. Problema este dacă ne-am putea sau nu dispensa cu folos de asemenea radicală negativitate. La maestrul danez, s-a spus, „ironia își înghite propriul stomac”, întorcându-se, într-un anume sens, asupra sieși. De ce v-ar supăra sau speria, atunci, ironia în general și a mea în particular?

Dvs. păreți să dați nu numai o lectură plină de temeri ironiilor mele, ci și una conotată etic. Cum înțelegeți dvs. „generalizările răutăcioase” dacă nu ca pe niște priviri pripite și globalizante asupra unor categorii anume de obiecte/ subiecte, pornind de la particular către general fără o bună raportare între ele, în scopul de a produce efecte rele? Asta ați dorit să spuneți? Dacă da, îmi rezervați o lectură lipsită, de astă dată, de neutralitate, acuzatoare. Ea nu se susține însă pentru că scopul criticii, spuneau tovarășii de odinioară – atenție, ironie! – este „să îndrepte”, nu să omoare sau să discrediteze. La drept vorbind, m-aș aștepta la mulțumiri pentru gestul de a atrage atenția asupra unor posibile derapaje sau, cel puțin, a unei opacități care nu permite buna descifrare a mesajului pe care membrii grupului HAH îl transmit către cultura română (și cele germană și franceză, unde le-au apărut unele cărți). Că ele, mulțumirile, nu survin spontan și nu vor surveni nici după asta, nu mă miră. Trăiesc în interiorul culturii noastre și am ajuns să știu ce limite strâmte presupune culoarul pe care avansăm.

Mai spuneți: „Acel anonim comentator de pe blogul dumneavoastră (= cel care semna I.M., n. O.P.) nu trebuie să fie măsura și scala de la care și la care vă raportați…”. Nu? Până să apăreți dvs., el a fost singurul care s-a străduit să formuleze obiecții ceva mai precise la adresa postării mele inițiale (despre cartea dlui Bogdan Mincă). Din păcate, insinuările, afirmațiile fără acoperire și chiar amenințările mai mult sau mai puțin voalate au continuat și pe mai departe… Cum spuneam deja: când majoritatea tace sau înjură pe după măști, cu o floare nu se prea face primăvară, oricât am prețui apariția florală respectivă. Priviți însă la ce delațiuni joase, cu aer paranoid, se mai pretează câte unul dintre cei ce vă stau alături fără a fi, neapărat, demni de asta. Se merge cu jalbă în proțap la România liberă, cerându-mi-se capul pentru că aș fi „un om obsedat de o ură viscerală împotriva a tot ce ține de munca onestă a câtorva tineri filozofi grupați în jurul d-lui Liiceanu” și fiindcă „Acuzațiile se extend apoi împotriva editurii Humanitas, a dl.-lor Pleșu, Patapievici, ajungând la Noica, Nae Ionescu, Heidegger etc. etc.”. Turnătorul de serviciu confundă deci persecutarea unui grup de filosofi de către profesorul și scriitorul provincial care sunt cu critica exercitată asupra unei direcții din cultura noastră. Sărmanul! Cred că noua atitudine la care mă refer mă scutește să mai stărui asupra îndreptățirii expresiei referitoare la „cățeii” pe care îi menționasem cândva, pe la începuturile discuției noastre…

Revin, însă. Dvs. continuați șirul interogațiilor referitoare la atitudinea mea: „…de ce simțiți nevoia de categorisire rapidă și irevocabilă a unui presupus grup despre care poate nu știți atât de multe lucruri…”? Nevoia de a categorisi face parte din strădania de a înțelege și descrie mai bine o realitate. Ea ne este, probabil, specifică tuturor, chiar dacă în proporții inegale. De unde ați scos-o însă că ar fi „irevocabilă”?! Avem precedente comune, m-am arătat în vreun fel de piatră, precum statuia Comandorului din Don Juan? Nici poveste! Iar apoi, dacă grupul din care faceți parte vrea să fie cunoscut mai bine și mai în detaliu, eforturile sale de autoprezentare trebuie să continue. Aștept cu plăcere și interes cărțile și studiile tuturor celor care, făcând parte din el, socotesc că ar putea câștiga în mine măcar un cititor, dacă nu mai mult de atât. În orice caz, un lucru este sigur: dintre toți gânditorii din domeniul fenomenologiei, pe Heidegger îl iubiți cel mai tare. Nu prea am găsit informații despre colegi ai dvs. care s-ar ocupa de Karl Jaspers, de Emmanuel Lévinas, de Gabriel Marcel, de Maurice Merleau-Ponty, de Jan Patocka, de John Searle, de alții ca ei. SRF nu știu să îi fi făcut nicio propunere de editare lui Vianu Mureșan, care și-a publicat teza doctorală despre Lévinas la Cluj, într-o editură mai puțin puternică și mai puțin declarativă în dragostea ei pentru fenomenologie. (Am scris despre acest volum la vremea apariției sale.)

O anume, cum să-i spun, răceală față de cei care au devenit practicanți ai filosofiei fără să fi ieșit de sub mantaua dlui Liiceanu se observă, astfel, cu ochiul liber. Vă reamintesc că, tehnic și cronologic vorbind, prima traducere a lui Sein und Zeit s-a făcut de către clujeanul Dorin Tilinca, stabilit în Germania, secondat de clujeanul Mircea Arman. Domnii Pleșu și Liiceanu și-au exprimat nedumerirea cu privire la acest demers, realizat parțial, încă din 1987, când, într-o discuție cu mine purtată la colocviul despre „Interval”, la Arad, criticul – pe atunci – de artă Andrei Pleșu și-a exprimat nemulțumirea față de calitatea tălmăcirii, dar și nedumerirea față de Anton Dumitriu, care sprijinise apariția textului în „Revista de Istorie și Teorie Literară”. Ei bine, în loc să se intereseze de un asemenea demers ca un adevărat iubitor de fenomenologie și pasionat de Heidegger, dl. Liiceanu a preferat să obțină o interdicție de difuzare, pe motiv de rezervare de copyright, a cărții editate de Gabriel Cojocaru și Vasile Gogea la Ed. Grinta din orașul de pe Someș. Va fi fost motivată acțiunea în termeni de drepturi de autor, dar publicarea cărții este o problemă, iar prioritatea traducerii, cu totul alta. Nu știu, de altfel, nici ca prioritatea în materie de traduceri heideggeriene a profesorului bucureștean Alexandru Boboc să fie undeva recunoscută. Poate că este, dar unde? Mă veți lămuri dvs.?

Revenind la traducerea din Ființă și timp a „clujenilor”, preiau aici un fragment – citat chiar de dvs., într-un comentariu de pe acest blog – din dl. B. Mincă, relevant pentru discuție: “… Heidegger a scris, cum bine ştim, în limba germană. Complexitatea acestei limbi, combinată cu originalitatea absolută a conceptelor heideggeriene, poate părea, la o primă privire, un handicap pentru cel care încearcă, într-o altă limbă, să comenteze interpretările heideggeriene la nişte termeni greceşti. Dar handicapul cu pricina se dovedeşte a fi, în realitate, un avantaj, căci pericolul major care îi pîndeşte pe cei ce receptează şi comentează în limba germană un text heideggerian este acela al îngînării. Neputîndu-se elibera de impactul unor termeni precum Da-sein, Ereignis, Lichtung, Seyn — ce concentrează în ei tot gîndul lui Heidegger —, destui comentatori germani tind doar să varieze locul lor în frază şi locul frazelor în ansamblul textului. Beneficiind de libertatea oferită de o altă limbă decît germana sîntem confruntaţi, pe de altă parte, cu dificultatea traducerii. A explicita în româneşte acea germană a lui Heidegger care traduce ea însăşi terminologia obscură a gîndirii greceşti timpurii înseamnă a pune în joc toate resursele limbii noastre şi, prin urmare, a fi forţat să faci o muncă de pionierat.” De ce, revin și întreb, aceste constatări sunt valabile în cazul dlui Bogdan Mincă și trebuie aplaudate, iar în cazul lui Dorin Tilinca, medic prin formație și poet prin vocație, nu ar trebui, autorul fiind destinat uitării cu premeditare? Să fie un poet mai puțin calificat în transpunerile conceptelor cu încărcătură (și) metaforică ale lui Heidegger mai puțin calificat decât absolvenții facultăților de filozofie? Mister!

M-ați mai întreba acum, cum ați făcut-o, „… de ce simțiți nevoia de a trasa o linie fermă și de neșters între București și Cluj”? Nu s-ar zice că eu sunt cel care o trasează. Adopțiile sunt posibile în cazuri particulare – cineva amintea de vreo trei autori care publică în seria „Academica”, dar dintre ei profesorul Virgil Ciomoș are o personalitate formată înafara cercului respectiv, ucenicind o vreme în preajma lui Anton Dumitriu, iar Alexandru Baumgarten coordonează serii de traduceri la alte edituri, volumul de la Humanitas reprezentând o reluare, amplificată, a unui titlu publicat înainte în altă parte -, însă regula de ansamblu o dau astfel de acte de indiferență sau ostilitate, precum în cazurile pe care le-am amintit anterior (Vianu Mureșan, Dorin Tilinca, Mircea Arman).

(Va urma)

NOI TENTATIVE SUBMARINE ÎN MARGINEA SCUFUNDĂCIEI FILOSOFICE. I: ANONIMUL I.M. ȘI FILOSOFIA LA UNIV. DIN BUCUREȘTI

Un domn care semnează I.M. pentru că „nu sînt o persoana publică, a semna cu numele întreg sau cu inițiale este complet irelevant” a deschis o discuție referitoare la postarea mea legată de recent apărutul volum al lui Bogdan Mincă, Scufundătorii din Delos. Heidegger și primii filozofi (București, Ed. Humanitas, 2010). De la bun început semnalez inadvertența poziționării domniei sale: ori ieși la lumină, recomandându-te, declinându-ți onest identitatea, din elementară educație, politețe față de interlocutor și pentru a asuma, implicit, cele pe care le susții, ori păstrezi tăcerea și mergi mai departe. I.M. însă, deși destăinuie că îl cunoaște foarte bine bine pe autor și cunoaște „și situația din Univ. București și din filozofia românească” (chiar așa?), dezvăluindu-se – fără falsă modestie – ca fiind unul care „din întîmplare, am citit în jur de 30 de volume de Heidegger”, socotește că atâta ar fi de ajuns, de parcă ne-am fi dat întâlnire la o petrecere de Halloween sau la carnavalul venețian. Aceste mici detalii, din care se conturează, totuși, liniile unui portret, îmi spun că omul care îmi dă povețe, mă trimite să mai citesc (nimic rău în asta, doar tonul recomandării sună iremediabil în falset!), are complexul tipic al românului. E, în același timp, și prea lovit în stima de sine, și prea erudit și sigur în reperele lui culturale pentru a discuta în nume propriu. El pare, deci, să fie insul care trage cu praștia și apoi se refugiază după un copac (fie acel copac numele lui Heidegger sau un arbore propriu-zis, puțin contează).

Surprinzător lucru, dl. I.M. cunoaște, cum spune domnia sa, „situația din Univ. București”. Mă întreb care situație, la ce situație se referă, dar răspunsul survine curând: s-ar spune, ascultându-l, că la Univ. din București sunt puțini „acei studenți chiar au șansa să aibă un dascăl calificat și (care – n.O.P.) nu aparține clasei de sfertodocți de care universitățile noastre sînt pline. Este printre puținii care nu fac «introduceri în…» și ale cărui cursuri și seminarii reprezintă aplicații pe text – așa cum se practică în Germania”. Rezultă de aici că I.M. socotește că modelul absolut în materie de învățământ filosofic este cel din Germania, că a preda cursuri introductive în disciplinele filosofice este contrar spiritului universitar și standardelor pe care acesta ar trebui să le ilustreze și că prietenul domniei sale, dl. Bogdan Mică, reprezintă o raritate în peisajul academic; nu doar în cel bucureștean, cum s-ar crede, eventual, ci, printr-un salt spontan, înlesnit, se trece la întreg peisajul învățământului înalt românesc, corpul profesoral al acestuia fiind desemnat prin expresia „clasă de sfertodocți”.

Recunosc, formularea, ca și impulsivitatea, mi-l amintește pe recent înfuriatul domn Liviu Bordaș, ajuns la deplinătatea expresivității sale culturale într-un articol din Observator cultural. Ca și I.M., și autorul respectiv polemizează cu autori nenumiți. S-a inversat, de astă dată sensul anonimatului, dar expresiile și atitudinea sunt cam aceleași. În fine, drapările lui I.M. sunt mai puțin grave decât ce spune. La urma urmei, domnia sa socotește că „Rămîn anonim pentru că nu sînt o persoana publică, a semna cu numele întreg sau cu inițiale este complet irelevant”. De ce ar fi însă irelevant? Pentru că se socotește pe sine irelevant sau pentru că uzanțele zilei fac dintr-o asemenea procedură o chestiune irelevantă? În ambele cazuri l-aș încuraja să creadă că se înșeală, gândirea ce îl face să creadă că pe pământ există persoane irelevante sau că regula zilei, și nu excepția (de care abundă forumurile ziarelor), e camuflajul de sine se cuvine contrazisă.

Dar, cum ziceam: filosofia în universitățile nemțești e exemplară, în timp ce la noi universitatea și spiritul înalt al filosofiei a murit, îngropat de „sfertodocți”. De ce? Fiindcă nu se lucrează pe text. Va fi fiind, pesemne, rețeta universală în materie de tratament al materiilor filosofice, deși, dacă e să îl credem pe Umberto Eco și pe alți teoreticieni și semioticieni, în lucrul cu textul nu este inutil să vezi și contextul, pretextul și subtextul.

Evident, omul I.M. se află în eroare, deși, totodată, e în perfect acord cu președintele Băsescu (Nu acesta spunea că sunt prea mulți filosofi și prea puțini tâmplari, meseriași, scuzându-se mai apoi, în ălin târg Gaudeamus, în fața camerelor, către dl. G. Liiceanu că, de fapt, căutase un substitut pentru cuvântul „proști”?). Mă voi rezuma la un singur exemplu, deși ar mai fi destule: Alexandru Baumgarten, care face operă de traducător, comentator, gânditor pe cont propriu și mentor al altor corifei ai traducerilor greco-latine din antichitate și evul mediu. Dl. Baumgarten nu a urmat școli înalte în spațiul german, ci la Cluj, și și-a completat studiile în spațiul francofon, parțial în contact cu Alain de Libera. Să mai relativizăm, așadar, puțintel, falsele încheieri definitive în materie de universitate românească. Dl. Mincă nu a apărut la București pe un teren vid și nici nu l-aș vedea definitiv arondat germanității filosofice și culturale (decât, desigur, dacă va ieși domnia sa la scenă deschisă pentru a susține asta).

Sun doar câteva precizări de făcut înainte de a merge mai departe…

Published in: on 13 februarie 2011 at 2:17 pm  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,