Karl JASPERS: Sarcina filosofiei în prezent

Ce sarcină are filosofia astăzi? Se poate auzi acest răspuns: nici una, deoarece filosofia este lipsită de consistență, ea fiind o treabă lăturalnică a unui anumit grup de specialiști. Filosofii de catedră, a căror existență vine din evul mediu, se întâlnesc fără rost la diferite congrese care nu sunt altceva decât forma modernă de a te face prețuit de alții. O literatură vastă, martoră a monologurilor filosofice, este puțin citită și mai puțin cumpărată, dacă facem abstracție de manifestările de modă și de snobism. Presa, exponentul opiniei publice, consemnează, desigur, aceste cărți și reviste, ce zac acoperite de praful bibliotecilor, dar fără un interes autentic. Pe scurt, filosofia este superfluă, o rămășiță pietrificată a trecutului, aflată pe punctul de a dispărea; ea nu mai are nici o sarcină.
Împotriva unei astfel de respingeri, noi trebuie, mai întâi, să spunem: nu tot ce poartă numele de filosofie trebuie să fie confundat cu filosofia propriu-zisă. Filosofia se află pretutindeni unde, prin gândire, omul devine conștient de sine. Ea este prezentă peste tot fără a fi numită ca atare, căci de îndată ce gândește, omul filosofează, fie că o face bine sau rău, superficial sau profund, în fugă sau încet și temeinic. Acolo unde există o lume a omului, acolo unde sunt acceptate anumite norme de conduită, unde oamenii deliberează, acolo se află și filosofia. În credința coerentă a Bisericii există filosofie nu mai puțin decât în credința inerentă unei concepții filosofice conștiente, care se întemeiază pe ea însăși, sau în credința necredinciosului, în destrămarea nihilistă, în marxism, în psihanaliză și în multe doctrine despre viață răspândite astăzi, precum antroposofia și altele. Însăși respingerea filosofiei rezultă dintr-o filosofie care nu se știe pe sine ca atare. Sarcina filosofilor de profesie din catedrele universitare este aceea de a ajuta această filosofie, de care nu ne putem feri, care se află pretutindeni, să devină lucidă, mai ales prin prezentarea marilor figuri istorice ale filosofiei. Aceasta este o muncă folositoare și nicidecum de disprețuit.

(trad. de Alexandru VALENTIN, în Mircea FLONTA (ed.), Filosoful rege, București, Ed. Humanitas, 1992, pp. 78-79)

Published in: on 15 ianuarie 2013 at 12:17 am  Lasă un comentariu