HUMANIST: Principii constituționale ale statului de drept

Lista principiilor constituționale necesare unui Stat modern (versiunea 1.1):

1.Principiul democrației efective: averea totală personală a fiecărui cetățean e limitată superior la o mărime egală cu o viață de salarii medii pe economie.

2.Principiul democrației autentice: finanțarea campaniilor electorale ale partidelor politice are loc exclusiv prin cotizația fixă anuală a membrilor proprii (nu prin donații, nu prin finanțare de Stat)

3.Principiul suveranității: Statul nu poate angaja datorii decât de la propriii cetățeni și doar prin intermediul variației temporare a taxelor, aprobate prin referendum.

4.Principiul venitului de bază necondiționat: orice rezident legal în România primește un venit minim necondiționat, al cărui cuantum e estimat științific și stabilit prin lege, anual.

5.Principiul delimitării tipurilor de proprietate: proprietatea privată e strict delimitată de cea publică, delimitarea lor și fluxurile dintre ele e monitorizabilă continuu de către public.

6.Principiul serviciilor publice: educația și sănătatea sunt servicii obligatorii, publice, plătite din taxe.

7.Principiul cunoașterii: cercetarea publică e un serviciu public și aparține domeniului public. Rezultatele cercetării sunt accesibile permanent și comprehensiv publicului fără costuri suplimentare.

8.Principiul comunicării: Infrastructura Internet e un serviciu public egal accesibil oricărui cetățean pt. comunicare.

9.Principiul ecologic: dispozitivele care consumă resurse ne-reînnoibile vor fi etichetate ca atare și vor fi înlocuite sau interzise cât de repede permite știința/tehnica.

10.Principiul autoadministrării: deciziile politico-adminstrative vor fi continuu monitorizabile de către public, cu un mecanism universal de votare funcțional astfel încât fiecare cetățean să poată reacționa la sau propune efectiv soluții la probleme publice.

11.Principiul colaborării: în orice activitate colectivă conceptul de angajare se înlocuiește cu conceptul de colaborare. La sfîrșitul contractului de colaborare fiecare semnatar deține o proporție din rezultate conform acordului unanim de la începutul colaborării.

Text preluat din comentariul lui Humanist pe situl criticatac postarea lui Horia PĂTRAȘCUApel către elite

http://www.criticatac.ro/13564/apel-catre-elite/

Published in: on 19 ianuarie 2012 at 9:44 pm  Comments (2)  
Tags: , , , , ,