Document: SCRISORI BOIEREŞTI DIN MOLDOVA SEC. AL XVII-LEA (36)

 Document ars pe margini, hrisov domnesc data aproximativ în primele trei decenii ale sec. al XVIII-lea. Proveniență: arhiva familiei Turanu. Fragmentul de proclamație scris cu chirilice alungite, suprascriere, cerneală neagră (O.P.).

 

… care dzâc și poroncesc cum vine rândul: să să deie de-a-nțărânălea și să să scufunde supt ape, încai de-ar hi stătute și scăzute de ploaiele ce-a mărs întru altă zare, orișicine ar hi de alt neam, ascultătoriu de altă stâpânire, au chiară di-a noastră limbă și lége să hie, dară tot tucmit la păgân au leah au niamț și ungur.

Ci nu e chip să șadă tot rumânul supt obroc, la întunecimea măgurii și pren umbra codrului, ce fiecare la locul lui cu pruncii și vita sa să să ducă, fără de care viață nu e chip să să tocmască.

Domniia mé dă dară știre la toț câț șăd cu tulburare în sin la Țara Muldovii că înalt erarhul țărîi, kyr metropolitul Sucevii au dat știre la Athos și în toate casăle Domnului, chiemând la rugă aprinsă. Ce pănă să vină pucioasa den ceriu, vrea a și sosit să dăm vrăjmașului ațițat de Necuratul să vină asupra noastră ceia ce poate duce… Eară pruncii să sugă la mamăle lor, i țara să să rădice potrivă domnișorului mincinos cu tuiuri și stiaguri leșăști.

Care daca nu s-ar face, umple-voi furcile cu drumurile colbuite cu hicleni.

Ș-am dzâs, din mila Domnului Dumnezăului mieu, az, sub cort, în Codrii Buticiului…

Published in: Fără categorie on 31 octombrie 2011 at 5:22 pm  Comments (4)  
Tags: , , , , ,

Dumitru BARILA: Psalmul 11 (fragment)

… Că scăzură cei buni și să-mpuțânară,

De nu-i dereptate nice într-o țară.

Deșert cătră proape tot omul grăiește

Și cu-nșelăciune va de-l păgubește.

Cu buze viclene, din inemi-adânce,

Grăiesc răutate și cuvânt de price.

Despierde-vei, Doamne, buze-nșelătoare,

A limbă sămață, de rău grăitoare.

Să fălesc pizmașii că-ș vor mări limba,

În cuvânt de svadă, să mulțască scârba:

„Că buzele noastre sânt cu noi de față,

Nu băgăm în samă Dumnezău ce-nvață”.

Vez mișelătate, vez suspini cu jele,

A lipsiți și meseri vez de durori grele.

……………………………………………..

Că-mpregiurul nostru sânt gata s-alerge

Cu rău necurații cei fără de lege.

Precum este ceriul mare de nălțâme,

Pre pământ adaogi de oameni mulțâme.

Published in: Fără categorie on 31 octombrie 2011 at 4:05 pm  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,