Gravatar: Iulian DĂMĂCUȘ: Epitaf

cât pe lume am trăit

io ovidiu mam numit

şincă unul  s-o aflat

şi din Roma o fugit

că o fost afemeiat

ca şi mine de vestit.

cum se vede şi din cărţi

am umblat prin facultăţ

şi-am învăţat lătineşte

și-acum scriu moldovineşte.

şi pe mulţi iam rădicat

ca acest poet ratat

care scrie despre mine

de mă scol nu ia hi bine!

foto-caricatură de Alexandru PECICAN

Published in: on 19 iulie 2011 at 1:48 pm  Comments (10)  
Tags: , , , , ,