Document: SCRISORI BOIEREŞTI DIN MOLDOVA SEC. AL XVII-LEA (18)

Text fără dată, în limba română, cu alfabet chirilic, grafie cu cerneală neagră, mai înghesuită și cu litere mai mici, pe pergament: Datare aproximativă: primele două decenii ale sec. al XVII-lea.

Provenienţă: Arhiva Turanu, fond documente familiale Moşoniu – Apăvăloaie

 

 

Domniei sale boier Costandachi, ot Dăbjești și Coviltirească, Catalandeşti şi Prigor pe Crasna, vel pitar,

 

Care să știe în mare taină că am aflat în cerdac, de cu zori, priponit cumente, un murguț cu șeua coperită cu toate florile pamântului. Tare am mai suspinat de la inemă la vederia lui și m-am tihnit că în toată napasta ce vine asupra noastra, altu feliu de sageată m-au săgetat pe mine, pacatoasa.

Auzim pe aice ca vâltoarea aiasta nu au pornit-o la porunca Stanbului, din voia veziriului nesațiosu de galbeni, ci den driapta stăpânului nostru domnul de scaon. Că nu îi mai satură lacomia ci fiiul nu-și stâmpără foamea pănă ce nu prăvălește pe tatal său, voitoriu de bine. S-ar crede că în norul ista ce întunecă ceriul beizadea Costachi ar fi ațâțătorul. Iar câte vite, oi și omeni au murit pănă acum nici să mai pune la socoteală.

Am trimes în codrul Folciului la un schimonahul ce-l știu den pruncie, cum ar veni un fel de unchiu al meu dupa buna noastra mama, prăpădită când cu tumultul țării asupra lui Vodă ce s-au zis Puhă, repezit de groază până în Țarigrad. El au îmbrățoșat rantia și s-ar numi nebun după liubov de Dumnezdău. Și mi-au dzis voroavă cu înțălepțâie, ce nu să înțăleage de mințile noastre proaste și netrebnice, dară aduce veaste de mare întristare.

Ce hai dumneta cum ăi ști după miezul nopții ca pe un apărătoriu. Iar de Iliuță al meu n-aș știre nemic.

 

Măriea, logofeteasa

Published in: Fără categorie on 15 iunie 2011 at 8:36 am  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , , , , , ,