Document: SCRISORI BOIEREŞTI DIN MOLDOVA SEC. AL XVII-LEA (6)

Text fără dată, în limba română, cu alfabet chirilic, grafie cu cerneală rădăcinie pe pergament cu filigran reprezentând arborele cu rădăcini răsfirate, trecut prin coroana cu fleuroni a morii de hârtie Corona.

Datare aproximativă: primele două decenii ale sec. al XVII-lea.

Provenienţă: Arhiva Turanu, fond documente familiale Moşoniu – Apăvăloaie

Jupâneasei Mariea lui Ilie vel logofăt, fată lui pan Jurașcu vel vornic,

Îi scrie Stana ot Bărșești, ce-au fost după Ivașco sân Dumitru ot Fălceni, clucer, de veșnică pomenire, făcând întrebare. Au daca pan Ilie s-au cuvenit a intra în slujbă la vreme de năvală, iar fratele domniei tale, Vasâle, nu, trebuit-au oare să îl prigonești ai bate obrazul, dându-l morței cele grăbite? Cum nu ai tu milă de un băiat plăpând ca acela și mi-l trimeți în calea lupilor celor nesătui de sânge, ca pe Mielul Hristos? Vine veste cias după cias de poghiazurile cu nogai și boscoroditori de toate limbele, ce-au podidit țeara aiasta ca pe un nou Vavilon, după cum grăiește Preasfântul Ierarh Vascovie de la Poienile, iar tu afli la el triabă? Și cu ce s-ar înfrunta cu nebleznicii și paracleții ceia? Cu alăuta lui?

Lași pe urma lui numai lacrime și dogoare de arșiță la sen, cum parcă numai ție ți s-ar fi arătată dor la împletirea amurgului pre ceriu cu noaptea neagră și fără steale, macar că muiere fiindu și tu, ai putea înțăleage ce simte muiarea.

Fie numai de-ar hi să vină Vasâlică acasă cu bine, că poate te-aș ierta oarecum,

Din Badromirești, az,

Stana ce-au fost cluceriță

Published in: Fără categorie on 22 mai 2011 at 12:46 pm  Comments (2)  
Tags: , , , , ,