Lansări de carte: Sorin FILDAN: TEMPLE

 Ieri a avut loc lansarea de carte arădeană a lui

 Sorin FILDAN

 cu volumul de poezie

 TEMPLE

 Evenimentul, prefațat de un fastuos spectacol sui generis

 cu participarea extraordinară a actorului

 Claudiu BLEONTZ

 a grupului arădean de muzică medievală

 LUPUS DACUS

 a fost regizat de Alexandru PECICAN

 care este și cel care a asigurat viziunea plastică a cărții

 Descinderea autorului la Cluj-Napoca va avea loc

 în 18 mai 2011, orele 13

în sala Filialei Uniunii Scriitorilor din România,

pe str. Universității la nr. 1, et. I,

în deschidere luând partea autorului și a poeziei

scriitorii Aurel RĂU și Marcel MUREȘANU,

împreună cu Ovidiu PECICAN.

Evenimentul clujean va fi stropit din belșug cu licori favorabile poeziei și va cunoaște integral delicii pantagruelice prilejuite de una dintre firmele șic de catering ale metropolei.

Participarea dezinvoltă a esteților este liberă de constrângeri, recomandată și călduros întâmpinată!