DOCUMENTELE FEDERALISTE: FEDERALIST Nr. 3 de John JAY

Continuarea aceluiaşi subiect (Cu privire la pericolele ce provin de la forţele şi influenţele exterioare)

Pentru Independent Journal

 

Către cetăţenii statului New York:

Nu este o remarcă nouă faptul că cetăţenii oricărei ţări (dacă sunt precum americanii: inteligenţi şi bine informaţi) arareori schimbă dar perseverează cu tenacitate timp de mulţi ani într-o opinie falsă, respectându-şi interesele. Această consideraţie tinde în mod natural să creeze un mare respect pentru distinsa opinie pe care cetăţenii Americii au îmbrăţişat-o de atâta timp în mod unitar, despre importanţa de a continua în mod ferm unitatea sub un singur guvernământ federal, învestit cu suficiente puteri pentru toate ţelurile naţionale şi generale.

Cu cât cântăresc şi cercetez mai atent raţiunile ce par a fi dat naştere acestei opinii, cu atât devin mai convins că ele sunt serioase şi convingătoare.

Printre multele obiective spre care un popor înţelept şi liber consideră necesar să-şi îndrepte atenţia, acela de a se îngriji de SIGURANŢA lui pare a fi primul. SIGURANŢA poporului are legătură, fără niciun dubiu, cu o mare varietate de circumstanţe şi considerente, şi în consecinţă îngăduie o mare libertate celor ce doresc să o definească în mod cuprinzător şi limpede.

Acum intenţionez să o abordez doar înţelegând-o ca respectând securitatea menită prezervării păcii şi liniştii, precum şi menită a apăra împotriva pericolelor ce provin din partea ARMATELOR ŞI INFLUENŢELOR STRĂINE, precum şi împotriva pericolelor DE ACEEAŞI NATURĂ ce apar datorită unor cauze interne. De vreme ce prima din acestea două vine la început, se cade ca ea să fie analizată mai înainte.  Permiteţi-ne, aşadar, să începem a examina dacă poporul nu e îndreptăţit în opinia sa, că o Uniune cordială, sub un guvernământ naţional eficient, îi prilejuieşte cea mai bună siguranţă ce poate fi ticluită împotriva OSTILITĂŢILOR de peste hotare.

Numărul războaielor ce au avut sau vor avea loc în lume va fi întotdeauna proporţional cu numărul şi ponderea cauzelor, fie acestea REALE sau PRETINSE, ce le-au PROVOCAT sau le-au POFTIT. Dacă această observaţie e justă, devine util să ne întrebăm dacă atât de multe cauze DREPTE de război sunt verosimile a izvorî din partea AMERICII UNITE sau din partea Americii DEZBINATE; căci ar trebui să se vadă că America Unită va da naştere celor mai puţine, iar de aici reiese că în această privinţă Uniunea tinde cel mai mult să prezerve poporul într-o stare de pace cu celelalte naţiuni.

Cauzele DREPTE de război, în cea mai mare parte, iau naştere fie din violarea tratatelor, fie din violenţa făţişă. America a semnat deja tratate cu nu mai puţin de şase naţiuni străine, iar toate dintre ele, cu excepţia Prusiei, sunt naţiuni maritime, şi în consecinţă capabile să ne supere şi să ne rănească. Avem de asemenea un comerţ intens cu Portugalia, Spania şi Marea Britanie şi, în ceea ce le priveşte pe ultimele două, avem, în plus, circumstanţa vecinătăţii de care trebuie să ne îngrijim.

Este de o importanţă considerabilă, în ceea ce priveşte pacea Americii, ca ea să vegheze asupra legilor naţiunilor în privinţa tuturor acestor puteri, iar mie îmi pare evident că acest lucru ar fi întreprins mai bine şi mai meticulos de către un singur guvernământ naţional decât fie de către treisprezece state separate, fie de către trei sau patru confederaţii distincte.

Pentru că atunci când un fost guvern naţional eficient e consacrat, cei mai buni bărbaţi ai ţării nu numai că vor consimţi a-l servi, dar totodată vor fi numiţi să îl gestioneze; căci, fie oraş sau ţară, ori altă relaţionare contractuală, poate să învestească bărbaţi în adunări de stat, ori în senate, ori în curţi de justiţie, ori în departamente executive, şi încă va fi necesară o mai vastă şi mai generală faimă în privinţa talentelor şi a celorlalte calificări pentru a favoriza accesul indivizilor la funcţiile unui guvern naţional, – cu atât mai mult cu cât acesta va avea cea mai largă plajă de alegere, şi nu va trece prin experienţa lipsei de persoane capabile, experienţă ce nu e rară în unele state. Prin urmare, rezultă că administraţia, consfătuirile politice şi deciziile judiciare ale guvernului naţional vor fi mai înţelepte, mai sistematice şi mai judicioase decât cele ale statelor individuale şi, în consecinţă, mai satisfăcătoare în ceea ce le priveşte pe celelalte naţiuni, precum şi mai SIGURE în ceea ce ne priveşte pe noi.

Deoarece, sub guvernământul naţional, tratatele şi articolele tratatelor, precum şi legile naţiunilor, vor fi întotdeauna înfăţişate într-un anumit sens şi executate într-o manieră coerentă cu acesta, – pe câtă vreme hotărârile asupra aceloraşi puncte şi chestiuni, luate în treisprezece state, ori în trei sau patru confederaţii, nu se vor armoniza întotdeauna pentru a fi consecvente; iar aceasta şi de pe urma varietăţii instanţelor şi judecătorilor independenţi, numiţi de varii şi independente guverne, precum şi din cauza diferitelor legi şi interese locale ce-i vor afecta şi influenţa. Nu pot fi niciodată prea multe laude pentru înţelepciunea adunării de a încredinţa aceste chestiuni autorităţii şi judecăţii curţilor numite de către şi responsabile doar în faţa unui singur guvern naţional.

Pentru că perspectiva unei prezente pierderi sau a unui avantaj prezent, poate adeseori să ispitească guvernământul a două sau trei state să se abată de la buna credinţă şi justiţie; însă aceste tentaţii, neatingând celelalte state şi având prin urmare o mică sau chiar inexistentă influenţă asupra guvernului naţional, vor fi lipsite de consecinţe, iar buna credinţă şi justiţia vor fi prezervate. Cazul tratatului de pace cu Marea Britanie vine cu prisosinţă în întărirea acestui raţionament.

Întrucât chiar dacă guvernământul unui stat ar fi gata să reziste unor asemenea tentaţii, chiar dacă astfel ele pot rezulta, şi îndeobşte acesta e cazul, din circumstanţele specifice acelui stat, şi pot afecta un mare număr de locuitori, guvernământul s-ar putea să nu fie întotdeauna capabil, chiar de e dispus, să prevină injustiţia pusă la cale, sau să îi pedepsească pe agresori. Însă guvernul naţional, nefiind afectat de aceste circumstanţe locale, nu va fi nici forţat să comită aceste fărădelegi, nici nu-şi va dori puterea şi nici nu va avea tendinţa de a-şi preveni sau pedepsi împuterniciţii prin alţii.

Prin urmare, dacă violările tratatelor şi a legilor naţiunilor, fie ele intenţionate sau accidentale, prilejuiesc cauze JUSTE pentru război, acestea sunt mai puţin înfricoşătoare sub tutela unui singur guvern general decât sub cea a mai multor guverne minore, iar în această privinţă, primul dintre acestea favorizează cel mai mult SIGURANŢA poporului.

Iar în ceea ce priveşte acele cauze juste de război ce derivă din violenţă directă şi ilicită, îmi pare la fel de limpede că un singur guvern naţional bun oferă incomensurabil mai multă securitate împotriva pericolelor de acest fel decât poate să ofere vreun sfert al acestuia.

Pentru că asemenea violenţe sunt mai frecvent cauzate de patimile şi interesele unei părţi decât de cele ale unui întreg; ale unuia sau două state decât ale Uniunii. Niciun război indian nu a fost încă cauzat de agresiunea actualului guvern federal, oricât de slab ar fi acesta; dar sunt câteva exemple de conflicte cu indienii ce au fost provocate de conduita inadecvată a statelor individuale care, fie incapabile, fie refractare la a înfrâna sau a pedepsi jignirile aduse lor, au permis măcelul multor locuitori nevinovaţi.

Vecinătatea teritoriilor spaniole şi britanice, ce au hotar comun cu unele state, fără a avea cu altele, delimitează în mod natural şi imediat cauzele conflictelor la graniţe. Statele limitrofe, dacă putem vorbi de aşa ceva, vor fi acelea care sub impulsul unei iritări subite şi a unui sentiment hazardat ce ar viza un profit sau o lezare, cel mai probabil că vor declanşa război prin violenţă directă cu naţiunile amintite; şi nimic nu poate să preîntâmpine atât de eficace pericolul, precum o poate face un guvern naţional ale cărui înţelepciune şi prudenţă nu vor fi diminuate de patimile ce animă părţile imediat interesate.

Însă guvernului naţional nu doar i se vor oferi mai puţine cauze juste de război, dar acestea vor fi cu atât mai controlabile şi pasibile a fi rezolvate pe cale amiabilă. Vor fi mai temperate şi mai stăpânite, iar în această privinţă, precum şi în altele, guvernul va fi mai capabil să acţioneze după o matură chibzuinţă decât ar fi acţionat statul ofensat. Mândria statelor, precum şi cea a oamenilor, predispune în mod natural la justificarea tuturor acţiunilor şi se opune recunoaşterii, corectării sau reparării greşelilor sau ofenselor acestora. Guvernul naţional, în astfel de cazuri, nu va fi afectat de această mândrie, ci va acţiona cu moderaţie şi imparţialitate pentru a judeca şi a decide asupra mijloacelor cele mai potrivite aplanării conflictelor ce le ameninţă.

Mai mult decât atât, este bine cunoscut că recunoaşterile, explicaţiile şi compensaţiile sunt adeseori acceptate ca satisfăcătoare dacă provin de la o naţiune puternică şi unită, dar ar fi respinse ca nesatisfăcătoare dacă ar fi oferite de către un stat sau de către o confederaţie ce se bucură de puţin respect şi putere.

În anul 1685, statul genovez, ofensându-l pe Ludovic al XIV-lea, s-a străduit să-l împace. Acesta a cerut să fie trimis Dogele, sau magistratul şef, însoţit de patru senatori în FRANŢA, pentru a-şi cere scuze şi pentru a primi condiţiile de împăcare. Au fost obligaţi să se supună în numele păcii. Ar fi cerut sau ar fi primit el în oricare altă ocazie un astfel de tratament din partea Spaniei sau a Marii Britanii sau a oricărei alte naţiuni PUTERNICE?

PUBLIUS.

Traducere de Mihnea CĂPRUŢĂ

Published in: on 2 septembrie 2010 at 5:25 am  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://ovidiupecican.wordpress.com/2010/09/02/documentele-federaliste-federalist-nr-3-de-john-jay/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: