Periplul continuă: METEORA (2)

Desigur, fotografiile deplin expresive, mai ales centrate în jurul salbei de mănăstiri de la Meteora, abundă. Aici însă m-a interesat mai degrabă tentativa de a surprinde prima reacţie, frugală, mediată de camera foto, în faţa atâtor elemente care fac din zona – cum să îi spun?” – alpină a Meteorăi un alt fel de pământ.

Pe mine aceste excrescenţe bizare m-au dus cu gândul, din prima clipă, la naivitatea peisajului din pictura maeştrilor italieni dinainte de Leonardo. Ca şi acolo, pietrele gigantice acoperite de vegetaţie cresc neverosimil dintr-un sol pregătit, parcă, pentru altceva. Cimabue, Giotto, alţi peninsulari cu faimă poate mai mică (ori etalaţi mai discret de galeriile de artă), însă nu mai puţin înzestraţi şi meritorii, păreau să presimtă posibilitatea unei alt fel de organizări a peisajului.

În asemenea locuri estetica main stream, „clasică”, se clatină iar suprarealismul îşi dobândeşte întemeierile naturale. Tot la fel, şi supranaturalul devine o categorie a realului din proximitate, te poţi culca şi trezi cu el alături, zi după zi, printre atâtea greutăţi cazone şi bucurii sărbătoreşti, cotidiene…

… Şi va dura, dacă te stabileşti în proximitate – de pildă în localitatea ce se mai cheamă încă Vlahitsa – atâta cât se va întinde însăşi viaţa călătorului prin această lume. Zi după zi, ceas după ceas.

Ideea locuirii acestor vârfuri plate şi sterpe, înguste, nu putea să se nască decât în interiorul unui sistem de gândire care a inventat şi asceza în solitudinea suspendată a marilor înălţimi, în vârful unui stâlp, de pildă. Experienţa lui Simion Stâlpnicul este cunoscută ca exemplu de nevoinţă ce îmbină izolarea în aer, imediat sub cer, cu nevoile rugăciunii inimii şi ale contemplării divine.

Autoimolarea în stâncă este prezentă şi ea la Meteora. Dar aici, acum, vorbesc despre sepoararea de lume după exemplul berzelor sau vulturilor, înfăşurându-te în aer şi soare…

Published in: on 9 iulie 2010 at 7:48 pm  Lasă un comentariu  
Tags: , , ,