VIITORUL CULTURII GRAV AMENINŢAT LA CLUJ-NAPOCA!

Primesc din partea angajaţilor Liceului de Artă din Cluj-Napoca memoriul trimis Inspectoratului Judeţean referitor la proiectul de unificare al Şcolii Generale Simion Bărnuţiu cu acest liceu. Proiectul pare, într-adevăr, prima etapă într-un plan gradual de anihilare al specificului vocaţional al prestigioasei pepiniere de talente artistice. Dacă astăzi există la Cluj o Universitate de Artă şi Design şi, în planul istoriei artei, se poate vorbi despre o şcoală plastică de la Cluj, aceste lucruri se datorează, fără îndoială, şi pregătirii, an de an, la Liceul de Artă din capitala Transilvaniei, a unor noi contingente de tinere talente. 

În faţa tentativei destul de limpezi care se conturează astfel, mă alătur, la rându-mi protestului comunităţii de părinţi, profesori şi angajaţi ai liceului în poziţii auxiliare şi solicit reexaminarea grabnică a situaţiei, adăugând îndemnul neechivoc: Jos labele de pe Liceul de Artă!

Ovidiu Pecican 

6 martie 2010  

 

MEMORIU

D-nei inspector şcolar general, Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj

Acest memoriu a fost iniţiat ca urmare a propunerii privitoare la eventuala unificare dintre Liceul de Arte Plastice Romulus Ladea şi Şcoala Generală Simion Bărnuţiu

 

Expunerea faptelor  

În data de 25 ianuarie 2010, directorul Liceului de Arte Plastice ne-a adus la cunoştinţă posibila unificare a Liceului de Arte Plastice cu Şcoala Simion Bărnuţiu.

Azi 4 martie 2010, noi, angajaţii Lic. de Arte Plastice Romul Ladea, am hotărât să respingem vehement această unificare despre ale cărei consecinţe nu au fost avizate părţile afectate, salariaţi, părinţi şi elevi.

 

 

Motivaţia memoriului:  

Consideram că prin această unificare este periclitată însăşi esenţa existenţei Liceului de Arte Plastice ca liceu vocaţional, ai cărui elevi au optat pentru acest tip de şcoală. Această opţiune îi face pe aceşti copii să vină la această şcoală din toate părţile Clujului, din judeţ şi chiar din întreaga ţară. În felul acesta avem un efectiv de elevi care să nu afecteze buna funcţionare şi finanţare a şcolii, respectiv 450 elevi.

Liceul de Arte Plastice, şcoală cu tradiţie de peste 60 de ani, în care s-au format şi în care au activat artişti plastici cu renume, trebuie să-şi păstreze esenţa unei şcoli vocaţionale cu învăţământ gimnazial şi liceal destinat copiilor deosebiţi cu înclinaţii artistice. Existenţa, în cadrul aceleiaşi instituţii, a unor clase cu program obişnuit, nevocaţional, demonstrează şi fixează opinia că nu se cultivă de fapt aptitudini ce ţin de specificul vocaţional, şi atunci părinţii consideră că nu mai este cazul să-şi aducă copiii la această şcoală de la distanţe mai mari.

Considerăm că printr-o unificare cu orice şcoală din învăţământul de masă este periclitată însăşi esenţa Liceului de Arte Plastice ca şcoală vocaţională şi că această idee, susţinută inclusiv de directorul şcolii, este de neadmis.

Motivele de fond ale acestui memoriu sunt: graba, lipsa de transparenţă, neinformarea tuturor părţilor implicate, respectiv salariaţii liceului, părinţii şi elevii liceului nostru, cu privire la consecinţele acestei unificări.

 

Obiectivul memoriului:

 Ţinând cont de cele de mai sus, apreciem că se impune cu tărie reanalizarea oportunităţii de unificare cu o şcoală generală, în condiţii de transparenţă, obiectivitate şi analiza serioasă a tuturor implicaţiilor, solicitând luarea în considerare a următoarelor aspecte concrete: credibilitatea şi activitatea unei unităţi şcolare, spaţiile existente, posturile salariaţilor, calitatea actului de învăţământ, finanţarea.

Având în vedere toate acestea apreciem că se impune cu tărie respingerea oricăror propuneri de unificare cu o altă şcoală.

Acest liceu trebuie să rămână, la fel ca toate şcolile vocaţionale din ţară, o structură independentă care să dea posibilitatea dezvoltării şi manifestării, în condiţii optime, a elevilor talentaţi.

Ne întrebăm de ce ISJ Cluj în situaţii similare (a se vedea profilele muzica si coregrafie) a reacţionat diferit, a avut în vedere numai şcoala noastră.

De asemenea, în temeiul principiilor de transparenţă faţă de profesori, personal auxiliar şi părinţi, apreciem că se impune o investigare a condiţiilor în care a apărut această propunere de unificare.

Acest memoriu are un caracter preventiv, având în vedere că la această dată (datorită lipsei de transparenţă şi tăinuire a datelor) nu avem cunoştinţă de niciun act normativ cu privire, explicit, la şcoala noastră. Orice act normativ care ar putea să apară ulterior acestui memoriu ne va face să ne reconsiderăm formele de reacţie şi protest. Vom face demersurile necesare pentru a ne apăra cauza.

Menţionăm că la acest memoriu vom anexa în următoarele zile şi semnăturile părinţilor care încurajează acest demers.

Data: 25.02.2010

Published in: on 6 martie 2010 at 3:34 pm  Comments (2)  
Tags: , , , ,

ADRIAN MARINO de dincolo

 Viaţa unui om singur

de Adrian Marino

Iaşi, Ed. Polirom

2010

Published in: on 6 martie 2010 at 11:49 am  Lasă un comentariu  
Tags: , , ,