TORSO

Teza de doctorat a lui Andrei Florian, susţinută la Universitatea de Artă şi Design, Cluj-Napoca, în 2009 în domeniul artelor vizuale şi elaborată sub coordonarea doamnei Livia Drăgoi i-a adus autorului, plastician activ şi în viaţa universitară, râvnitul titlu de doctor. În cele 335 de pagini format A4 (pentru inocenţi precizez că este vorba despre mărimea colii ministeriale) se dezvoltă – sub forma unei îmbinări de text şi planşe cu reproduceri – o monografie captivantă şi impresionantă, deopotrivă. Aşa cum este formulată în titlu, tema este Torsul uman. Semn, amprentă, arhitectură, simbol şi te poartă în toate cele patru direcţiile enunţate, cu precizia pe care o vădeşte roza vânturilor atunci când e să îţi dezvăluie punctele cardinale.

O proză care transcende realismul cotidian fără a se îndepărta o clipă de adevăr oferă definiţia obiectului explorat: „Torsul este cel mai complex angrenaj anatomic şi adăposteşte sistemul organelor vitale într-o incintă alcătuită dintr-o reţea musculară şi susţinută de o schelă internă aparent rigidă, dar care tocmai datorită mobilităţii sale, constând în torsionare, flexiune şi răsucire pe 360 de grade, dă şi numele angrenajului. Relaţionarea perfect funcţională a acestor componente, dezvoltată sub învelişul epidermic elastic şi fidel mulat, dă naştere celei mai expresive părţi a corpului uman, [celei] mai bogate în evenimente de interes plastic. Absenţa capului şi membrelor nu ştirbeşte capacitatea torsului de a le sugera. El evocă şi are puterea de inducţie a imaginii complete, păstrându-şi neştirbită frumuseţea”.

Dificultatea de a evoca într-o imagine sintetică partea alcătuită din organe multiple, învelite într-o carcasă osteomusculară înzestrată cu capacitate expresivă în cel mai înalt grad este depăşită elegant şi într-o manieră care stârneşte atenţia în această evocare. Textul îmbină viziunea „inginerească” – incintă, schelă, angrenaj – cu reflexul fizicianului ce surprinde un corp în dinamica lui specifică. Curând survine şi criteriul axiologic care îl orientează pe scrib, capacitatea expresivă a torsului şi puterea lui de a da naştere unor „evenimente de interes plastic”. Ideea de a evoca universul – universurile? – plasticii în aceeaşi viziune mobilă şi, totodată, istoricizabilă (căci evenimentele sugerează ieşirea prin memorabil din cotidian) aduce un serviciu de natură terminologică şi metodologică domeniului de referinţă care transformă această parte a corpului uman într-o temă relevantă estetic. Ea permite, iarăşi, surprinderea unor evoluţii, reţinerea celor care fac dată şi, implicit, ordonarea lor într-o succesiune, abordarea diacronică, alcătuirea unor şiruri de fapte şi a unei cronologii ce poate sluji interpretării şi înţelegerii mai juste.

Nu în ultimul rând, formularea chestiunii torsului în legătură cu problematica raporturilor dintre parte şi întreg, trimite nu doar la antica întrebare referitoare la proporţii şi armonie, la unu şi multiplu, la modurile de a exista a ceea ce există, ci provoacă la regândirea chestiunii funcţionalităţii şi sustenabilităţii in vitro a subansamblurilor, desprinse de privire din economia articulării lor în sistem.

Prin asemenea provocări, teza doctorală a lui Andrei Florian depăşeşte interesul unei simple – deşi utile şi ea – repertorizări a vârfurilor plastice în abordarea temei sau a puneri în ramă a propriului proiect plastic legat de tors. Ea deschide căi pentru avansul în adâncirea unei fante prin care se pot deja întrezări aglomerări spectrale extrem de promiţătoare. Şi poate astfel vom înţelege mai bine ce fel de macrosemn alcătuieşte, în fond, trupul uman pentru om şi, eventual, pentru dihăniile de dincolo şi dincoace de om, când până şi părţile lui luate în sine sunt semne grăitoare, ipoteze polisemice, frânturi din vocabulare mai mult intuite, deocamdată, decât descifrate cu adevărat…

Published in: on 12 februarie 2010 at 11:35 pm  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , ,

Contrainstantanee transrealiste (3)

Image is not everything

fotomontaj virtual

Alexandru Pecican, 2010

Published in: on 12 februarie 2010 at 10:45 pm  Lasă un comentariu  
Tags: ,

Contrainstantanee transrealiste (2)

Bunicul pe câmpul de luptă

fotomontaj virtual

Alexandru Pecican, 2010

Published in: on 12 februarie 2010 at 10:38 pm  Lasă un comentariu  
Tags: ,

Contrainstantanee transrealiste (1)

Vegetală

fotografie sepia

Alexandru Pecican, 2010

Published in: on 12 februarie 2010 at 10:20 pm  Lasă un comentariu  
Tags: ,

MAREA CARTE

Visul Marii Cărţi a Cunoaşterii Universale este străvechi şi prestigios în diverse culturi. Despre prezenţa lui în cultura indiană străveche şi, deopotrivă, modernă vorbeşte următorul citat din povestirea Prima mea creaţie a lui Premčand: „Pe Reti locuia un librar cu numele Buddhi Lal. Adesea mă duceam la dugheana lui numai ca să citesc romanele de pe rafturile sale. […] Când stocul de cărţi se termină, am luat … câteva cărţi din Tilasmi Hoshruba. Abia atunci se reuşise să se scoată în întregime de sub tipar cele 18 părţi ale acestei fantastice cărţi. Fiecare capitol, scris într-o manieră suprarealistă, nu cuprindea mai puţin de 2000 de pagini. Greu s-ar putea înţelege câtă adâncime şi putere de imaginaţie va fi avut cel care a născocit această operă extraordinară. Istoria spune că aceste poveşti au fost traduse şi în persana veche de către savantul şi teologul musulman Faydi, la cererea expresă a lui Akbar. Cât adevăr există în această afirmaţie nu se poate şti; probabil că în nicio altă literatură nu se găseşte o operă atât de vastă. Când spun lucrul acesta mă gândesc că poate fi comparată cu mărimea unei enciclopedii. Un om până la 60 de ani n-ar putea s-o copieze, oricât s-ar strădui. Cât despre a o compune, aceasta este o altă poveste” (Chipul de flacără, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2001, trad. de Incze Dănilă, p. 7-8). După cum se explică într-o notă, prin Tilasmi Hoshruba trebuie înţeleasă Mahabharata. Faptul explică atât mărimea, cât şi grandoarea impresionantei realizări. Dacă alte culturi nu au realizat-o la aceleaşi dimensiuni şi anvergură, asta nu înseamnă că un proiect similar ar lipsi din imaginarul lor.

Călăuziţi de modelul biblic, ruşii aşterneau în Cartea columbei, scriere medievală de inspiraţie profetică, următoarele versuri (traduse de mine dintr-un intermediar francez):

Oh, mare carte a columbei!

Lungimea cărţii are patruzeci de braţe,

Lăţimea cărţii e de treizeci de braţe,

Grosimea cărţii e de treizeci de braţe…

Să ţinem în mână cartea, n-o facem,

Nu putem cuprinde cartea cu mintea,

Nici cu privirea n-o putem îmbrăţişa,

Oh, mare carte a columbei!

A scris cartea sfântul Isaia profetul,

A citit cartea Ioan Evanghelistul.

A citit această carte trei ani cu totul,

A apucat să citească numai trei pagini…

Nici timpurile mai noi nu şi-au eliberat subconştientul colectiv de această fantasmă arhetipală. Faimoasă şi inspirată purtătoare a ei este povestirea lui Jorge Luis Borges, Cartea de nisip (El libro de arena), 1975, din care redau mai jos fragmentele reprezentative pentru subiectul acestui (aproape) eseu într-o traducere engleză găsită pe internet:

“I opened the book at random. The script was strange to me. The pages, which were worn and typographically poor, were laid out in a double column, as in a Bible. The text was closely printed, and it was ordered in versicles. In the upper corners of the pages were Arabic numbers. I noticed that one left-hand page bore the number (let us say) 40,514 and the facing right-hand page 999. I turned the leaf; it was numbered with eight digits. It also bore a small illustration, like the kind used in dictionaries—an anchor drawn with pen and ink, as if by a schoolboy’s clumsy hand. […]

… in the end I decided to hide it behind the volumes of a broken set of The Thousand and One Nights. I went to bed and did not sleep. At three or four in the morning, I turned on the light. I got down the impossible book and leafed through its pages. On one of them I saw engraved a mask. The upper corner of the page carried a number, which I no longer recall, elevated to the ninth power.

I showed no one my treasure. To the luck of owning it was added the fear of having it stolen, and then the misgiving that it might not truly be infinite. These twin preoccupations intensified my old misanthropy. I had only a few friends left; I now stopped seeing even them. A prisoner of the book, I almost never went out anymore. After studying its frayed spine and covers with a magnifying glass, I rejected the possibility of a contrivance of any sort. The small illustrations, I verified, came two thousand pages apart. I set about listing them alphabetically in a notebook, which I was not long in filling up. Never once was an illustration repeated. At night, in the meager intervals my insomnia granted, I dreamed of the book.

Summer came and went, and I realized that the book was monstrous. What good did it do me to think that I, who looked upon the volume with my eyes, who held it in my hands, was any less monstrous? I felt that the book was a nightmarish object, an obscene thing that affronted and tainted reality itself.

I thought of fire, but I feared that the burning of an infinite book might likewise prove infinite and suffocate the planet with smoke. Somewhere I recalled reading that the best place to hide a leaf is in a forest. Before retirement, I worked on Mexico Street, at the Argentine National Library, which contains nine hundred thousand volumes. I knew that to the right of the entrance a curved staircase leads down into the basement, where books and maps and periodicals are kept. One day I went there and, slipping past a member of the staff and trying not to notice at what height or distance from the door, I lost the Book of Sand on one of the basement’s musty shelves”.

Un blog poate fi privit şi astfel, ca o nouă întruchipare a aspiraţiei către Marea Carte Atotcuprinzătoare.